สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 5

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 5 สวัสดีครับ ตอนที่ 5 นี้ ผมขอต่อด้วย การพยากรณ์ของโรค และ วิธีการรักษา โรคเกล็ดเลือดสูง ET เลยนะครับ การพยากรณ์โรค ET – ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 5-30% – ภาวะเลือดออกหรือตกเลือด 5-15% – กลายเป็นโรค พังผืดในไขกระดูก ใน 10…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 4

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 3 ผมได้เขียนเล่าถึง โรค MPN ชนิดแรก คือ โรคเลือดข้นหรือเลือดหนืด PV มาตอนที่ 4 นี้ผมขอมาเขียนเล่าถึง โรค MPN ตัวที่ 2 คือ โรค เกล็ดเลือดสูง ET ในด้านสถิติการตรวจพบของผู้ป่วย ลักษณะทางคลินิค และความผิดปกติของทางห้องแลบ ก่อนนะครับ โรคเกล็ดเลือดสูง ET การระบาดวิทยาและอุบัติการณ์ ET –…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 3

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 3 สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 2 ผมได้เล่าถึงเรื่อง การกลายพันธุ์ของยีนทั้ง 3 ชนิดที่พบในผู้ป่วยโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด ตอนที่ 3 นี้ ผมขอพูดถึงข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา ผลข้างเคียง และ วิธีการรักษา โดยเริ่มที่โรค PV หรือ โรคเม็ดเลือดแดงสูง ก่อนนะครับ การระบาดวิทยาและอุบัตการณ์…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 2

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 1 ผมได้วาดภาพกว้างๆ ให้ทุกท่านได้ทราบถึง หัวข้อหลักๆทั้งด้านการแพทย์ (Medical Session) และ ด้านการสนับสนุน (Advocacy Session) ที่มีการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ในตอนที่ 2 นี้ ผมขอเริ่มต้นด้วยหัวข้อพื้นฐานแต่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของโรค MPN ทั้ง 3 ชนิดที่ทาง Speaker คือ Dr. Martin H. Ellis ได้นำเสนอในที่ประชุมซึ่งสรุปไว้ดังนี้ครับ…

สรุปการประชุมนานาชาติ MPN Horizons 2018 ตอนที่ 1

สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วย MPN ทุกท่าน ผมได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมนานาชาติที่เรียกว่า MPN Horizons 2018 ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีการเชิญตัวแทนจากองค์กรหรือชมรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค MPN จาก 50 กว่าองค์กร เกือบ 60 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ MPN Advocates Network ในปีนี้ MPN Horizons 2018 จัดขี้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561…

การประชุม MPN Horizons 2018

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย การประชุมนานาชาติประจำปี ของเครือข่ายผู้ช่วยเหลือ MPN ที่เรียกว่า MPN Advocates Network จะจัดให้มีการประชุม MPN Horizons 2018 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ที่กรุงปร๊าก ประเทศสาธารณรัฐเชค ในปีนี้ ประเทศไทยถือเป็นปีแรกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ในนามของ ชมรมผู้ป่วยโรค MPN…

ข้อมูลโรค MPN ของ ศ.พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคมัยอีโลโพรลิฟเฟอเรทีฟ (Myeloproliferative disease) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรคมัยอีโลโพรลิฟเฟอเรทีฟ (Myeloproliferative disease ย่อว่า MPD) หรืออีกชื่อคือ “Myeloproliferative disorder ย่อว่า MPD เช่นกัน” แต่ปัจจุบันองค์การอนามัยโรคได้ใช้ชื่อโรคนี้ว่า “Myeloproliferative neoplasm ย่อว่า MPN” เป็นกลุ่มโรคต่างๆที่เกิดจากมีการผิดปกติในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากเกินไปของเซลล์ชนิดต่างๆของไขกระดูก โรคต่างๆที่จัดอยู่ในกลุ่มโรค MPD ได้แก่ •…

ข้อมูลโรค MPN จาก คอลัมน์ รู้ทันโลก ประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ รู้ทันโรค: ‘เม็ดเลือดสูง’มฤตยูเงียบที่ต้องระวัง ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 6 เคยได้ยินแต่ความดันโลหิตสูง เชื่อว่าผู้อ่านก็เช่นกัน น้อยคนที่จะรู้จักหรือคุ้นหูโรค “เม็ดเลือดสูง” จริงๆ แล้วโรคเลือดนับเป็นปัญหาสุขภาพที่ถือเป็นภัยเงียบ เพราะมักจะเกิดเอฟเฟ็กต์โดยที่เราไม่รู้ตัว บางโรค เกิดจากพันธุกรรม และบางโรคก็เกิดจากการทำงานของอวัยวะในร่างกายที่ผิดปกติ ที่สำคัญเช่น โรคโลหิตจาง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคฮีโมฟิเลีย โรคธาลัสซีเมีย และโรคลิวคีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น แล้วโรคเม็ดเลือดสูง…

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN ของ ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

ผศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคเลือดข้น(polycythemia vera หรือ PV)และโรคเกล็ดเลือดสูง (essential thrombocythemia หรือ ET) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งในกลุ่มโรคเม็ดเลือดสูง (myeloproliferative neoplasm หรือ MPN) ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก ทำให้ผลิตเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นโดยขาดการควบคุม ระบาดวิทยา ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยโดยพบโรคเลือดข้นและโรคเกล็ดเลือดสูงประมาณ 1-3คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 50-70ปี สาเหตุของโรค ภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติของกลไกที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือด…

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2561- ความร่วมมือกันครั้งแรกของแพทย์และผู้ป่วยโรค MPN

สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วยโรค MPN ทุกท่าน เมื่อวานนี้ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ผมได้มีโอกาสไปพบและปรึกษากับ ผศ. นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล ประธานชมรมโรค MPN (Thai MPN Working Group) ซึ่งเป็นกลุ่มคณะทำงานของโลหิตแพทย์ ท่านอาจารย์นพดล ยินดีรับเป็น ประธานที่ปรึกษา ของ ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ( MPN…