MPN THAI TALK ตอน 6

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน 1 ใน 3 ชนิดของโรค MPN ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเรา ก็คือ โรค Polycythemia Vera หรือ PV ที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย หลายชื่อ เช่น โรคเลือดข้น โรคเลือดหนืด โรคเม็ดเลือดแดงสูง เป็นต้น แต่ผมขอเลือกเรียกว่า โรคเลือดข้น นะครับ เรามาทำความรู้จักกับโรคเลือดข้น กันครับ เลือดข้น (Polycythemia) คือ ภาวะที่ไขกระดูกผลิตเซลล์เม็ดเลือดในจำนวนที่มากผิดปกติ ทำให้เลือดข้นขึ้น…

MPN THAI TALK ตอนที่ 5

เม็ดเลือดแดงสูงแต่ไม่ใช่ MPNs Secondary Polycythemia Erythrocytosis Secondary Erythrocytosis ทั้ง 3 ชื่อนี้คือโรคเดียวกัน เกล็ดเลือดสูงแต่ไม่ใช่ MPNs Secondary Thrombocythemia Thrombocytosis Secondary Thrombocytosis Reactive Thrombocytosis ทั้ง 4 ชื่อนี้คือโรคเดียวกัน พังผืดในไขกระดูกแต่ไม่ใช่ MPNs Secondary Myelofibrosis เห็นได้ว่า ใน PV และ…

MPN Thailand – a member of MPN Advocates Network

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน ตามที่ผมเคยแจ้งให้ทราบว่า ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ของ พวกเรา ได้ก่อตั้งขึ้น เพราะทาง MPN Advocates Network เครือข่ายองค์กรช่วยเหลือสนับสนุนผู้ป่วยโรค MPN ในต่างประเทศ ต้องการขยายฐานสมาชิกเพื่อให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจกันในการให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ให้กับผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป มายังแถบประเทศเอเซียให้มากขึ้น ซึ่งมีเพียง ญี่ปุ่น เกาหลี เท่านั้นที่ผ่านมา ถึงตอนนี้ ได้เพิ่ม ประเทศไทย มาอีกหนึ่งประเทศแล้ว อินเดีย ฟิลิปปินส์…

MPN THAI TALK ตอนที่ 4

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน 3 ตอนที่ผ่านมา ผมได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มโรคเลือดที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก ทั้ง 3 โรค คือ PV, ET และ MF ซึ่งเมื่อก่อนถูกเรียกว่า MPD แต่เมื่อปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปลี่ยนมาเป็น MPN จัดอยู่ในกลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือด เช่นเดียวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียแต่เป็นแบบที่ไม่พบโครโมโซมฟิลาเดลเฟีย ในตอนที่ 4 นี้ ผมเลยขอนำเอาข้อมูลว่าด้วย หลักเกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยโรค MPN…

MPN THAI TALK ตอนที่ 3

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและประชาชนทั่วไปทุกท่านครับ เมื่อตอนที่ 2 ผมได้พูดถึงว่าในอดีตเขาเรียกกลุ่มโรคเลือดของชมรมเราด้วยตัวย่อ คือ MPD แต่ในปัจจุบันนี้ ใช้ตัวย่อเป็น MPN ตามชื่อของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ของพวกเราครับ ตอนที่ 3 นี้ ผมขอเอาข้อมูลเบื้องต้น ของ โรค MPN ทั้ง 3 โรค ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชมรมเรา มานำเสนอดังนี้ครับ 1. Polycythemia vera (PV) 2.…

MPN THAI TALK ตอนที่ 2

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 1 ผมได้พูดถึงแนวความคิดและความตั้งใจของผมที่อยากจะนำเสนอ คอลัมน์ MPN THAI TALK เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ป่วยและให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ในตอนที่ 2 นี้ ผมขอนำเอาข้อมูลพื้นฐานของโรค MPN ที่ผมได้คัดลอกมาจาก Google ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินโรค MPN มาก่อนเลยแม้ตัวผู้ป่วยเองโดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ที่พึ่งตรวจพบว่าเป็นโรค ผมขอให้ข้อมูลของโรค MPN ดังนี้ครับ “สมัยก่อนยังไม่มีชื่อเรียกย่อของโรคว่า MPN แต่เรียกกันว่า โรคไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease…

MPN THAI TALK ตอนที่ 1

สวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ทุกท่าน ผมมีความคิดมานานแล้วว่า อยากจะนำเอา ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตรง ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป มาเล่า มาบอก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ บทความ คลิปวีดีโอ ฯลฯ ที่ผมได้มาจากหลายช่องทาง เช่น.. 1.จากการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต Google 2. จากการไปร่วมประชุมสัมนาทั้งในและต่างประเทศ…

ทะเบียนสมาชิกของชมรมฯ

สวัสดีทุกท่านครับ ผมกำลังจัดทำทะเบียนสมาชิกของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย เพื่อที่ทางคณะทำงานของชมรมฯจะได้จัดส่งข้อมูล ความรู้ กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมสัมนาเชิงวิชาการประจำปีของชมรม การสัมนากลุ่มย่อย การพบปะสร้างความสัมพันธ์ ฯลฯ ให้ถึงมือสมาชิกทุกท่านทั่วประเทศ ทางไปรษณีย์ เพิ่มเติมจากการแจ้งทางสื่อ social media เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดครับ.. ขอรบกวนทุกท่านสละเวลาสักนิดช่วยกันกรอกใบสมัครของชมรมพวกเราด้วยนะครับ และช่วยกันส่ง ลิ้งค์นี้ให้คนที่รู้จักที่เป็นผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยด้วย จักขอบคุณมากๆเลยครับ #mpn #mpnthailand https://forms.gle/6wykKN5vrTVMgqh57

ขอขอบคุณผู้บริจาคให้กับชมรมฯ

ขอขอบเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านที่ได้เริ่มทยอยโอนเงินมาให้ผมเพื่อช่วยการดำเนินงานของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ที่พึ่งก่อตั้งขึ้นยังไม่ถึงปีให้เติบโตต่อไป ผมและคณะทำงานของชมรมฯให้คำสัญญาว่า เงินบริจาคทั้งหมด จะนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆแล้ว เช่น ทางเฟสบุ๊คเพจทั้งเพจส่วนตัวของผม เพจของชมรมฯนี้ ทางเว็บไซท์ของชมรม www.mpnthailand.com และทางโปสเตอร์ ที่ผมได้เริ่มดำเนินงานไปติดต่อพบอาจารย์หมอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆของรัฐแล้ว 3 แห่งคือ 1. รพ.จุฬาลงกรณ์ 2. รพ. ราชวิถี 3. รพ. พระมงกุฎเกล้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากอาจารย์ทั้ง 3 โรงพยาบาลครับ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมา ณ.โอกาสนี้อีกครั้งครับ ผู้ที่มีจิตเมตตา…

จากใจของผม..ถึงทุกท่าน

วันนี้..ผมได้โพสในเฟสส่วนตัวของผม เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งหลายเดือนทีผ่านมานี้ เพื่อให้ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลทางการแพทย์ทีถูกต้อง อัพเดท เกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค และวิธีการรักษา และมีโครงการช่วยเหลือด้านการเงินกับผู้ป่วยที่ขัดสนยากไร้ให้ได้รับการรักษา ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อไป มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลายอย่าง เช่น การจ้างทำเว็บไซท์และการจ้างแอดมินที่คอยอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้ผมก็รับอาสาช่วยทำอยู่ การเตรียมการทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปพบคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งใน…

ต้นแบบของการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ของชมรมฯ

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้ 12 มิ.ย. 62 เป็นวันแรกที่ทางคลีนิกโลหิตวิทยา ร.พ. จุฬาลงกรณ์ได้เริ่มติดโปสเตอร์ ของชมรมฯเราเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งตรงเข้าถึงผู้ป่วยและญาติ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโรค MPN ทั้ง 3 โรคเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพิ่มเติมจากสื่อ social media ของชมรมฯ ที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook page และ เว็บไซท์ของชมรม. ผมกำลังดำเนินการติดต่อ คุณหมอที่เป็นหัวหน้าของ รพ.ใหญ่ๆของรัฐเพื่อขอให้ช่วยติดโปสเตอร์ของชมรมเราอยู่ครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใด ทั้งใน…

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ตามโรงพยาบาล

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน ตามที่ผมได้เคยแจ้งเรื่อง โปสเตอร์ชักชวนให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรค MPN ให้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อได้รับรู้ข้อมูลของโรคที่ถูกต้อง ทันสมัย วิธีการรักษาและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ซึ่งผมได้ขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ในทุกสื่อของทุกคน และจะมีการติดต่ออาจารย์หมอที่เป็นหัวหน้าของคลีนิกโลหิตวิทยาของโรงพยายาลใหญ่ๆของรัฐ เพื่อขอให้ช่วยติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ถึงตัวผู้ป่วยและญาติได้มากที่สุด…และวันนี้ หลังจากมาพบหมอตามนัดที่ รพ. จุฬา ได้นำเอาโปสเตอร์ต้นแบบ มาขออนุญาติกับทาง อ. อุดมศักดิ์ เพื่อขอติดประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ และทาง อ. อุดมศักดิ์ยินดีที่จะช่วยชมรมของเราในการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ที่คลีนิกโลหิตวิทยาโดยเร็วครับ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณ อ. อุดมศักดิ์ เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯของเรามาโดยตลอดและ ขอขอบคุณ…

กิจกรรมพบปะสร้างความสัมพันธ์กลุ่มย่อย

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เช้าวันนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่ได้ริเริ่มกิจกรรมพบปะสมาชิกกลุ่มย่อย ของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด คือ 1. PV โรคเลือดข้น 2. ET โรคเกล็ดเลือดสูง 3. MF โรคพังผืดในไขกระดูก ที่ผมได้ไปร่วมการประชุม MPN Horizons 2018 ที่กรุงปร๊ากให้กับเพื่อนสมาชิกของชมรมฯแบบตัวต่อตัวได้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและเกิดความเข้าใจในตัวโรคแต่ละชนิดได้มากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตรง..แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ

เก็บมาเล่า…เอามาฝาก

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทยและผู้สนใจทุกท่าน เก็บมาเล่า…เอามาฝาก วันนี้ผมขอนำเอาภาพกิจกรรมบางส่วนที่ทาง เพื่อนกรรมการท่านหนึ่งของชมรมผู้ป่วย CML ประเทศไทย ได้มีโอกาสไปร่วม การประชุมประจำปีของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “เล่าสู่กันฟัง..แบ่งปันประสบการณ์ ผู้ป่วยโรคเลือด” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 มาโพสไว้ในห้องไลน์ชมรมของผู้ป่วย CML ซึ่งผมเองก็เป็นผู้ป่วย CML และเป็นกรรมการของชมรมผู้ป่วย CML คนหนึ่งด้วย ผมจึงอยากนำเอาภาพบรรยากาศของการประชุมสัมนามาให้เพื่อนๆสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ได้มีโอกาสรับรู้ด้วยเพราะ การประชุมที่มหาลัยขอนแก่นนี้ มีการพูดถึง…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 20

สวัสดีครับ เมื่อ 2 ตอนที่แล้ว ผมได้นำเอาข้อมูลเพิ่มเติมของยาอินเตอร์เฟียรอน และ ยารักโซลิทินิบ ที่ใช้รักษาโรค MPN ทั้ง 3 โรค มาโพสไว้ในข้อสรุปหัวข้อการประชุม ในตอนที่ 20 นี้ ผมคิดว่าน่าจะนำเอาข้อมูลเพิ่มเติมของยาไฮดรอกซียูเรีย ซึ่งเป็นยาเก่าแก่ดั้งเดิม ที่ทางแพทย์นำมาใช้รักษาโรคมะเร็งหลากหลายชนิด รวมทั้ง โรค MPN โดยเฉพาะโรคเลือดข้น PV และ โรคเกล็ดเลือดสูง ET ไฮดรอกซียูเรีย (Hydroxyurea) ยาไฮดรอกซียูเรีย…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 19

สวัสดีครับ ตอนที่ 18 ผมได้นำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยาที่ใช้รักษาโรค MPN คือ ยา อินเตอร์เฟียรอน IFN ในตอนที่ 19 นี้ ผมขอเอาข้อมูลเพิ่มเติม ของยา รักโซลิทินิบ Ruxolitinib อีกหนึ่งตัวที่ทาง Speaker นำเสนอและพูดถึงกันมากในที่ประชุม มาโพสไว้ดังนี้ครับ ยารักโซลิทินิบ(Ruxolitinib หรือ Ruxolitinib phosphate) เป็นยาในกลุ่มจานัสไคเนส อินฮิบิเตอร์ (Janus kinase inhibitor,…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 18

สวัสดีครับ ตั้งแต่ตอนที่ 11 ถึง ตอนที่แล้วคือ ตอนที่ 17 ผมได้นำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรค 8 วิธี สำหรับใช้ในการรักษา MPN ทั้ง 3 โรค ซึ่งทางแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยแต่ละโรคจะเป็นผู้พิจารณาตามอาการและความรุนแรงของโรคว่า วิธีรักษาแบบใหนบ้างที่จะเหมาะสม ในตอนที่ 18 นี้ ผมขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ยาที่ใช้รักษา ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ และ ขอเริ่มต้นด้วย ยา อินเตอร์เฟอรอน ก่อนนะครับ…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 17

การรักษาด้วยยายับยั้ง จานัสไคเนส อินฮิบิเตอร์ (Janus kinase inhibitor) ยาจานัสไคเนส อินฮิบิเตอร์(Janus kinase inhibitor ย่อว่า JAK inhibitor อีกชื่อคือ Jakinib) เป็นกลุ่มยาที่ใช้ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ JAK1, JAK2, JAK3 และ TYK2 กลไกการออกฤทธิ์ที่สำคัญคือ การรบกวนและยับยั้งเส้นทางการส่งและแปลสัญญาณจากกลุ่มเอนไซม์จานัสไคเนสที่มีความผิดปกติเข้าสู่นิวเคลียสภายในเซลล์ ยากลุ่มนี้จึงทำให้การทำงานของเซลล์กลับมาเป็นปกติ และส่งผลให้อาการโรคทุเลาลง ยาจานัสไคเนส อินฮิบิเตอร์ ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 16

การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก ( Clinical trials) คือชุดของกระบวนการในการวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนายาที่ทำขึ้นเพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (รวมทั้งผลไม่พึงประสงค์จากยาและผลข้างเคียงของวิธีการรักษา) และประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการสุขภาพ (เช่น ยา การตรวจ อุปกรณ์ วิธีการรักษา ฯลฯ) การวิจัยจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาที่ไม่ใช่ทางคลินิกจนได้ข้อมูลที่น่าพอใจแล้ว และผ่านการรับรองขององค์กรจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ในการทำวิจัยเช่นนี้ผู้วิจัยจะรวบรวมอาสาสมัครทั้งที่มีสุขภาพปกติและ/หรือป่วยด้วยภาวะที่สนใจเข้ามาศึกษาในการวิจัยนำร่องขนาดเล็กก่อน จากนั้นจึงเริ่มการวิจัยขนาดใหญ่ต่อไป ส่วนใหญ่ทำโดยเปรียบเทียบของใหม่กับของเก่าที่ใช้อยู่ เมื่อศึกษาพบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ว การวิจัยลำดับถัดไปจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยให้มากขึ้น การวิจัยเช่นนี้มีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม อาจทำในศูนย์วิจัยแห่งเดียวหรือหลายศูนย์หลายประเทศพร้อมๆ กัน ก็มี การตัดสินใจเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่ก็สามารถเปิดประตูการรักษาต่างๆที่ปิดไว้ได้ หากผู้ป่วยสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางคลินิกให้พูดคุยกับแพทย์เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Cr: ต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพประกอบและข้อมูลบางส่วนมา…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 15

สวัสดีครับ ตอนที่แล้ว ได้นำเสนอเรื่อง การตัดม้าม ในตอนที่ 15 นี้ ผมขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการรักษาโรค MPN ด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งผู้ป่วย โรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ PV , ET และ MF ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือผลการตอบสนองของการรักษาไม่ได้ผลและกลายเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน หรือเรียกสั้นๆว่า AML แล้วแพทย์อาจจะพิจารณาใช้วิธีการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell)…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 14

สวัสดีครับ ในตอนที่แล้วผมได้นำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาด้วยการฉายแสง ในตอนที่ 14 นี้ ผมขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีซึ่งแพทย์อาจจะพิจารณาทำการรักษาผู้ป่วยโรค MPN ในกลุ่มโรคพังผืดในไขกระดูก MF คือ การผ่าตัดม้าม การผ่าตัดม้าม( Splenectomy) ม้ามเป็นอวัยวะ, ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนบนด้านซ้ายของช่องท้อง, ภายใต้ซี่โครงหลังกระเพาะอาหาร. ม้าม มันกรองเลือด, เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, ปรสิตและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ, ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ. มันยังสร้างความเสียหายเซลล์เม็ดเลือด. การตัดม้ามใช้ในการรักษาความหลากหลายของโรคและความผิดปกติ: ได้รับบาดเจ็บที่ม้าม; ม้ามแตกเนื่องจากเนื้องอก, การติดเชื้อ, โรคอักเสบหรือยารักษาโรค; ม้ามโต บางความผิดปกติของเลือด;…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 13

สวัสดีครับ 2 ตอนที่แล้ว ผมได้นำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรค MPN คือ การให้ยาเคมีบำบัด การลดปริมาณเม็ดเลือดแดง และ การให้เลือด ในตอนที่ 13 นี้ ขอต่อด้วย วิธีการฉายรังสี  ลองอ่านดูนะครับ การรักษาด้วยการฉายรังสี (Radiation) การรักษาโรคมะเร็งประกอบด้วยวิธีการรักษาหลายวิธี เช่น การฉายรังสี การผ่าตัด ยาเคมีบำบัดและการรักษาด้วยฮอร์โมน เป็นต้น ซึ่งอาจจะให้การรักษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรักษาด้วยการฉายรังสี ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยรังสีแพทย์ แพทย์จะอธิบายถึงบทบาทของรังสีรักษา ข้อดี-ข้อเสีย และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรักษาและภายหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 12

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 11 ผมได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการรักษาโรค MPN ด้วย ยาเคมีบำบัด ตอนที่ 12 นี้ผมขอต่อด้วยวิธีการรักษาด้วยวิธีการที่เรียกว่าการลดปริมาณเม็ดเลือดแดง และการให้เลือด  มาดูกันนะครับ การลดปริมาณเม็ดเลือดแดง (Phlebotomy) Bloodletting (or blood-letting) – phlebotomy ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายเดียวกัน แต่หากดูตามตัวศัพท์แล้ว bloodletting เป็นคำที่กว้างกว่า เรียกรวมวิธีต่างๆ ในการนำ(หลั่ง)เลือดออกจากร่างกายในขณะที่คำว่า phlebotomy มาจาก   phleps (gen.…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 11

สวัสดีครับ 10 ตอนที่ผ่านมา ของการสรุปหัวข้อการประชุมนานาชาติ MPN Horizons 2018 ผมได้พูดถึง ลักษณะของโรค การระบาดวิทยาและอุบัติการ อาการของโรคและผลข้างเคียง วิธีการรักษา รวมทั้งผลการศึกษา ของ โรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ โรคเลือดข้น PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และโรค พังผืดในไขกระดูก MF และเชื่อมั่นว่าถ้า ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านครบทั้ง 10…

มาถึงตอนที่ 10 แล้วครับ..อ่านกันหรือยังครับ

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย และ ผู้สนใจทั่วไป ถึงวันนี้ ผมได้นำหัวข้อแรกที่สำคัญซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ โรคเลือดข้น PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และ โรคพังผืดในไขกระดูก MF ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอในที่ประชุม มาเขียนสรุปเป็นตอนๆ มาถึงตอนที่ 10 แล้วนะครับ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย หรือ…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 10

สวัสดีครับ มาถึงตอนที่ 10 แล้ว ผมขอสรุป ภาพรวมเกี่ยวกับ โรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ โรคเม็ดเลือดแดงสูง PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และ โรคพังผืดในไขกระดูก MF ด้วย ภาพประกอบที่ทาง Speaker ได้นำมาแสดงไว้ ซึ่งเข้าใจได้ง่ายมากครับว่า โรค MPN ชนิดไหน มีโอกาสเกิดภาวะต่างๆดังต่อไปนี้มากนน้อยกว่ากันอย่างไร การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน (Erythrocytosis)…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 9

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 8 ผมได้พูดถึง มีการตรวจพบ โรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งเป็น ชนิดที่ 2 ที่เกิดกับผู้ป่วย โรค MPN ซึ่งเป็นผลมาจากการรักษาด้วยยาต่างๆ ตอนที่ 9 นี้ผมขอหยิบยกเอาผลการศึกษาของ ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดที่ 2 ที่เป็นกรณีศึกษาจากผู้ป่วยโรค MPN จำนวน 1259 คน ที่ทาง Speaker สรุปไว้ดังนี้ – ผู้ป่วยโรค MPN จำนวน 427…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 8

สวัสดีครับ 7 ตอนที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของโรค การระบาดวิทยาและอุบัตการณ์ อาการของโรค วิธีการรักษาของโรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ PV/ET/MF มาตอนที่ 8 นี้ผมขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Secondary Malignancies in MPN ที่ทาง Speaker ได้มีการพูดถึงในที่ประชุมด้วย ดังนี้ครับ Secondary Malignancies in MPN ก็คือ…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 7

สวัสดีครับ ตอนที่ 7 นี้เป็นตอนต่อจากตอนที่ 6 ของโรค MPN ชนิด MF ซึ่งผมขอพูดถึง วิธีการรักษา ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอไว้ดังนี้ครับ การรักษาตามความเสี่ยงของโรค MF ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงปานกลางระดับ 1 – ถ้าไม่มีอาการ ให้ Wait and See คือ คอยติดตามดูจนกว่าจะมีอาการที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อไป – ถ้ามีอาการ ให้ รักษาไปตามอาการ…