สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 9

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 9 นี้ ผมขอเล่าถึง หัวข้อทางด้าน medical session ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอเกี่ยวกับ Pipeline of Treatment options for MPN คือ มียาใหม่หลายตัว อยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรค MPN ซึ่งผมได้มีการพูดไว้ในตอนที่ 4 แต่ไม่ได้เน้นมากนัก ผมขอขยายความเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดังนี้ครับ นอกจากการรักษา ด้วยยา ตัวใดตัวหนึ่ง แล้ว ยังมีการทดลองทางคลินิกด้วย การรักษาแบบใช้ร่วมกันกับยา JAK 2 Inhibitor คือ Ruxolitinib ซึ่งกำลังทดลองใช้กับยาตัวอื่นๆหลายตัว และ ยังมีการทดลอง ยาตัวใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีการกลายพันธ์ของ ยีน JAK2 ที่เรียกว่า Non JAK Inhibitors เช่น Telomerase , BET Inhibitor เป็นต้น ดู list ของยาที่กำลังทดลองได้ตามภาพที่ผมได้นำมาโพสไว้ด้วยครับ
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยของเรา ปัจจุบัน ผู้ป่วยยังคงได้รับการรักษา ด้วย การทานยาเท่าที่มีอยู่ คือ ยาในกลุ่มยาเคมีบำบัด เช่น Hydroxyurea เพื่อลดการทำงานของไขกระดูก แต่ เซลล์มะเร็งก็ยังคงอยู่ และ ยากลุ่ม Aspirin เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดอุดตัน ยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือด และ การเจาะเอาเลือดออก (Phlebotomy) เพื่อลดจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดและลดปริมาณเลือดส่วนหนึ่ง
ปัจจุบันมีการใช้ยา Jakavi ในกลุ่มยา Ruxolitinib มากขึ้น และมีผลในเรื่องการลดขนามม้ามที่ดี แต่ก็ไม่เหมาะกับผู้ป่วยบางคน มีผลข้างเคียงสูง ปัจจุบันจึงมีการทดแทน หรือ ใช้ร่วมกับ Jakavi เพื่อลดผลข้างเคียง เช่น ภาวะซีด เป็นตัน แต่ปัญหาคือ ยา Jakavi ยังมีราคาสูงมาก และยังไม่ได้อยู่ในยาบัญชีหลัก ผู้ป่วยยังต้องจ่ายเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายของผมและชมรม ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดที่จะขอให้ทางภาครัฐช่วยอนุมัติให้ Jakavi เป็นยาหลักแห่งชาติ ที่ผู้ป่วยทุกสิทธิ สามารถเข้าถึงยานี้ได้ แต่ต้องยอมรับว่า หนทางน่าจะต้องใช้เวลามาก เพราะจำนวนผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรค #MPN ยังมีจำนวนน้อยมาก แต่ผมจะพยายามทำให้ถึงที่สุดครับ เพื่อผู้ป่วยครับ