วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นผู้นำด้านการสนับสนุนแหล่งข้อมูลและเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรค MPN และ สาธารณชน

พันธกิจ(Mission)
พวกเราชาวจิตอาสา มีความต้องการที่จะจัดหาแหล่งข้อมูลสนับสนุนอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างกำลังใจและก่อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดที่นับว่าหายากนี้ ชมรมฯของเราดำเนินโดยจิตอาสาประกอบด้วยผู้ป่วยโรค MPN และ มืออาชีพทางด้านสาธารณสุขร่วมกันดำเนินการตามพันธกิจนี้
ชมรมฯมีแผนงานที่จะทำเว็บไซต์ เฟสบุ๊คเพจ และทำเอกสารข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ในหลายรูปแบบเช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว รวมทั้ง จัดให้มีการประชุมทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยโรค MPN สามารถพบปะ และ รับฟังข้อมูลล่าสุด ทันสมัยเกี่ยวกับโรค MPN ทั้งจากในประเทศและเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วยโรค MPN และ สาธารณชนทั่วไป