ทีมงานของเรา

คณะทำงานของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย

  1. พสุสันต์ วัฒนบุญญา (ธาดา) ผู้ก่อตั้ง
  2. บูรชัย
  3. Ms. Siripen Thongpassano
  4. กรวรรณ ศรีเดชะ (ยุ้ย)
  5. ภัทราพร อนันตอาจ (แตน)