โรคเกล็ดเลือดสูง ET

โรคเกล็ดเลือดสูง ( Essential Thrombocythemia , ET)

เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเกล็ดเลือดสัมพันธ์กับการเพิ่มจำนวนของเซลล์ต้นกำเนิดเกล็ดเลือดในไขกระดูก ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแท้จริง พบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีน ชื่อ แจ็คทู (JAK 2 mutation)

อาการของโรค

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่อาการที่พบได้จากภาวะเส้นเลือดขนาดเล็กถูกรบกวนได้แก่ ปวดหัว การมองเห็นผิดปกติ มึน หรือเวียนหัว  ปลายมือปลายเท้าเย็นเปลี่ยนเป็นสีม่วง  รู้สึกแสบร้อน มีสีแดงและปวดบริเวณมือเท้า

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการเลือดออก จะพบรอยช้ำได้ง่าย เลือดกำเดาไหล หรือมีประจำเดือนออกมามาก มักเลือออกในทางเดินอาหาร หรือพบเลือดในปัสสาวะ

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่กลุ่มลิ่มเลือดอุดตัน เกิดภาวะต่อไปนี้

  • เส้นเลือดสมองอุดตัน
  • สมองขาดเลือด
  • เส้นเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น

เข้าใจเพิ่มเติม เป็นแล้วรักษาอย่างไร พร้อมภาพประกอบสวยๆ อ่านง่าย ได้ที่นี่