โรคเลือดข้น PV

โรคเลือดข้น (PV – Polycythemia)

เกิดจากการที่ไขกระดูกมีการผลิตเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติ  โดยภาวะนี้จะมีการสร้างเซลล์ เม็ดเลือดชนิดอื่นๆ เช่น เม็ดเลือดขาว และ เกร็ดเลือด เพิ่มขึ้นด้วย  การที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่มากกว่า ปกติจะเพิ่มโอกาสในการเกิดการจับตัวกันของของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดได้ง่าย ทําให้มีการอุดตันของ หลอดเลือดบริเวณต่างๆของร่างกาย เช่น บริเวณปลายมือ ปลายเท้า หลอดเลือดสมอง หรือโรคเส้นเลือดหัวใจ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่มักพบในช่วงอายุ 60-70 ปี แต่พบประมาณร้อยละ 90ของผู้ป่วยโรคเลือดข้นมีการกลายพันธุ์ของยีน ชื่อ แจ็คทู (JAK 2 mutation)

อาการของโรค

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการน้อย หรือไม่มีอาการเลยในระยะแรกของโรค อาการที่พบได้ บ่อย ได้แก่ ใบหน้าแดง ตาแดง ปวดศีรษะ มึนศีรษะ ง่วงซึมหายใจสั้น หรือหายใจลําบาก ชาเจ็บตามปลายมือ ปลายเท้า คัน ตามผิวหนังโดยเฉพาะเมื่ออาบน้ําอุ่น ตึงบริเวณท้องด้านบนซ้ายเนื่องจากม้ามโต ในรายที่มีการ อุดตันของหลอดเลือดที่หัวใจจะเจ็บเค้นหน้าอกซ้ายร้าวไปที่ลําคอหรือไหล่ความดันโลหิตต่ํา และ หากมีการ การอุดตันของหลอดเลือดที่สมอง มักพบ แขน ขาอ่อนแรงครึ่งซีก ชา ปากเบี้ยว ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ ปวดข้อเนื่องจากเก๊าซ์กําเริบได้

เข้าใจเพิ่มเติม เป็นแล้วรักษาอย่างไร พร้อมภาพประกอบสวยๆ อ่านง่าย ได้ที่นี่