ผู้ป่วยโรค MPN มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ใช่หรือไม่?

Are MPN patients at high risk for COVID-19?
ผู้ป่วยโรค MPN มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ใช่หรือไม่?

จนถึงวันนี้ ยังมีข้อมูลน้อยเกินไปเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยโรค MPN ที่ติดเชื้อ COVID-19 เป็นเพียงความรู้สึกถึงความน่าจะเป็นได้ว่า ผู้ป่วยโรค MPN ที่มีความเสี่ยงระดับ กลางขั้น 2 หรือ ผู้ป่วยโรค พังผืดในไขกระดูก MF ที่มีความเสี่ยงสูง หรือ ผู้ป่วยโรค MF ที่กำลังทานยาในกลุ่ม JAK inhibitors อยู่ ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย
นอกจากนี้ การรักษาบางอย่าง สำหรับ โรค MPNs หรือ โรคที่เป็นร่วมด้วยกับโรค หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน หรือ ความผิดปกติทางโลหิตวิทยา อาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อได้ หรือ มีความสามารถลดลงในการฟื้นตัวจากการติดเชื้อได้ #mpn
Cr: ข้อมูลจาก เว็บ Hematology.org , American Society of Hematology.