การจำแนกกลุ่มMPNs ใหม่

New classifications of MPN
การจำแนกกลุ่มMPNs ใหม่

มหาวิทยาลัยเคมริดจ์มีห้องปฎิบัติการที่เป็นศูนย์กลางในการวิจัยเพื่อแบ่งกลุ่มโรค MPNs

โปรเฟสเซอร์ Tony Green กำลังแบ่งกลุ่มใหม่โดยใช้กลไกของการกลายพันธ์ุแทนที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งแบ่งกลุ่มตามลักษณะของผู้ป่วย คือ PV/ET/MF

ในความเป็นจริงมีหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเลือดข้นหรือเกล็ดเลือดสูงแต่เรายังไม่เข้าใจกลไกของการเกิดโรคเหล่านั้น การจำแนกโรคแบบใหม่จะช่วยให้การทดลองยาทำได้ง่ายขึ้น

การศึกษาทำในผู้ป่วย 2000 คนที่มีการกลายพันธุ์แตกต่างกัน โดยยึดหลักการจำแนกประเภทตามจีโนม สามารถ แบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่มจีโนม

การแบ่งกลุ่มแบบใหม่ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจ polygenic test คือการตรวจยีนพร้อมกันหลายตัว ผลที่ได้ต้องนำมารวมกับข้อมูลของคนไข้ คือ อายุ เพศ ข้อมูลจากผลแล็ป และผลเลือด

ในแต่ละกลุ่มจีโนมหนึ่ง จะมีผู้ป่วย PV/ET/MF อยู่ด้วยกัน การแบ่งกลุ่มปัจจุบันไม่สามารถแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหรือต่ำออกจากกันได้ ส่วนการแบ่งกลุ่มแบบใหม่ทำได้ เช่นสามารถบอกได้ว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาส 20% ที่จะมีการพัฒนาของโรคไปเป็นAML

การแบ่งกลุ่มแบบใหม่นี้จะถูกนำไปใช้แต่ต้องใช้เวลาในช่วงการเปลี่ยนแปลง ความใฝ่ฝันของโปรเฟสเซอร์Green คือความสำเร็จในอาชีพของเขาซึ่งมันคือการค้นพบ targeted therapy ที่รักษาโรคได้

ปัจจุบันเรารู้ดีว่ายาใหม่ๆที่เป็น Jak inhibitor ไม่สามารถยับยั้งการกลายพันธุ์ได้ เราต้องการยาที่ยับยั้งการกลายพันธุ์ได้จริงๆเพื่อรักษาโรคนี้ #mpn
(เผยแพร่; 18 กุมภาพันธ์ 2020)
https://www.leukaemia.org.au/…/new-classifications-of-mpn-…/
Cr: เพื่อนสมาชิกของชมรมฯที่ช่วยแปลสรุปแบ่งปันข้อมูลดีๆมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ