สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 6

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมทุกท่าน ในตอนที่ 6 นี้ ผมขอนำเอาข้อมูล ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอใน medical session ในหัวข้อเรื่อง Progression to MF หรือ การพัฒนาของโรคที่เป็นอยู่ไปเป็นโรค พังผืดในไขกระดูก MF ซึ่งทาง Speaker ได้นำเสนอไว้ดังนี้ ครับ
การพัฒนาของโรคของผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV ไปเป็น โรคพังผืดในไขกระดูก Post-PV Myelofibrosis
-พบอัตราการพัฒนาของโรค ประมาณ 10 % ต่อ ระยะเวลา 10 ปี
-ต้องเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV ตามหลักเกณฑ์ของ WHO
-พบพังผืดในไขกระดูก อยู่ใน Grade 2 or 3 ถ้ามี 0-3 ระดับ หรือ อยู่ใน Grade 3 or 4 ถ้ามีระดับ 0-4
-และมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอีก อย่างน้อย 2 อย่าง จากการตรวจพบว่ามี
1.ภาวะโลหิตจาง หรือ ซีดจาง Anemia or sustained loss of need for either phlebotomy การเจาะเอาเลือดออก or cytoreductive therapy การรักษาเพื่อควบคุมระดับของจำนวนเม็ดเลือด
2.Leukoerythroblastosis คือตรวจพบเซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดโดยไม่อยู่ในการควบคุมของร่างกายผลักดันให้เซลล์เจริญเติบโตไม่เต็มที่ออกมา
3.พบว่ามีการเพิ่มขนาดของม้ามโต palpable splenomegaly ตั้งแต่ 5 cm ขึ้นไป หรือ พบ ม้ามโตใหม่
4.พบว่ามี อาการ constitutional symptoms คืออาการข้างเคียงที่เกิดร่วม เช่น เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด เป็นต้น ตั้งแต่ 1 ถึง 3 อาการ

การพัฒนาของโรคของผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูง ET ไปเป็นโรคพังผืดในไขกระดูก Post-ET Myelofibrosis
-พบอัตราการพัฒนาของโรค น้อยกว่า 4 % ต่อ ระยะเวลา 10 ปี
-ต้องเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูง ตามหลักเกณฑ์ของ WHO
-พบพังผืดในไขกระดูก อยู่ใน Grade 2 or 3 ถ้ามี 0-3 ระดับ หรือ อยู่ใน Grade 3 or 4 ถ้ามีระดับ 0-4
-และมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอีก อย่างน้อย 2 อย่าง จากการตรวจพบว่ามี
1.Anemia ภาวะซีดจาง and a decreased of 2 g/dL from baseline hemoglobin level
2.Leukoerythroblastosis คือตรวจพบเซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดโดยไม่อยู่ในการควบคุมของร่างกายผลักดันให้เซลล์เจริญเติบโตไม่เต็มที่ออกมา
3.พบว่ามีการเพิ่มขนาดของม้ามโต palpable splenomegaly ตั้งแต่ 5 cm ขึ้นไป หรือ พบ new splenomegaly
4.ระดับ เซรั่มของ LDH เพื่มขึ้น (Lactate dehydrogenase หรือ LDH เป็นเอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย การติดตามค่า LDH จะสามารถติดตามการดำเนินของโรคได้)
5.พบว่ามี อาการ constitutional symptoms คืออาการข้างเคียงที่เกิดร่วม เช่น เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด เป็นต้น ตั้งแต่ 1 ถึง 3 อาการ #mpn