สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วย MPN ทุกท่าน ผมได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมนานาชาติที่เรียกว่า MPN Horizons 2019 ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีการเชิญตัวแทนองค์กรหรือชมรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค MPN ประมาณ 60 ท่าน จาก 40 ประเทศทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายของ MPN Advocates Network

ในปีนี้ MPN Horizons 2019 จัดขี้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2562 ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีการเน้นประเด็นที่ชัดเจน น่าสนใจมาก ได้ Speakers ที่มีความชำนาญมากในแต่ละหัวข้อ ทั้งด้าน Medical และ Advocacy session
ด้าน Medical session มี 4 หัวข้อใหญ่ คือ
1. The Psycho-Social Impact of diagnosis
2. MPN 301 More Details on MPN Blood Cancers
3. Clinical Trials – Patient Reported Outcomes and Patient
Engagement in Clinical Trials.
4. Living with an MPN
ด้าน Advocacy session มี 4 หัวข้อใหญ่เช่นเดียวกัน คือ
1. Psycho Social impact of a MPN Diagnosis
2. How to BE an Effective Advocate
3. MPN AN UPDATE
4.Best Practices
นี่เป็นภาพรวมโดยสรุปถึงประเด็นของการประชุม MPN Horizons 2019 ซึ่งผมจะทยอย เอาเนื้อหาของแต่ละหัวข้อที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผู้ป่วยโรค MPN มาเล่าสู่กันฟังในตอนต่อๆไป นะครับ ขอบคุณครับ #mpn #mpnthailand