Month: September 2019

MPN THAI TALK ตอน 13

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน วันนี้ผมขอหยิบเอา ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งในห้องไลน์ของชมรมเราที่ได้แบ่งปันให้สมาชิกในห้อง ซึ่งผมเห็นว่า เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการผลักดันให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีการพัฒนา มีประสิทธิภาพในการรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้น ในราคาที่ผู้ป่วยสามารถรับได้ ” การรวมกลุ่มกันเป็นสิ่งที่ดี เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ผมกล้าพูดได้ว่า โรคชนิดนี้ โดยเฉพาะ MF เป็นโรคที่แม้แต่หมอทั่วไปเองก็ไม่คุ้นเคย หมอโรคเลือดแท้ๆบางคนก็ไม่คุ้นเคย บางคนไม่เคยเจอเลยแม้แต่เคสเดียว เพราะส่วนมากผู้ป่วยในแผนกโรคเลือดเป็นเกี่ยวกับโรคโลหิตจางThalassemia,sickle cell anemia,CML แบบไม่ใช่ MPNsและโรคเลือดอื่นๆ หมอโรคเลือดก็ตรวจผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยในหลายประเทศทั่วโลก ยังต้องอธิบายถึงโรคที่เป็นอยู่ให้หมอเข้าใจ พูดง่ายๆก็คือให้ความรู้กับหมอ แทนที่หมอจะให้ความรู้ มีเคสหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ผมเห็นในFacebook ผู้ป่วย…

พูดประชาสัมพันธ์ วัน MPN และ CML โลก

วันนี้เป็นอีกครั้ง ที่มาทำงานจิตอาสา มาพูดประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลพื้นฐาน กับผู้ป่วยโรคเลือดและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโรคมะเร็งเลือด ชนิด CML และ MPN เนื่องในโอกาสวัน MPN โลก (12/9/19) และ วัน CML โลก (22/9/19) ที่ คลีนิกโลหิตวิทยา ร.พ. จุฬาลงกรณ์ This morning, it was my 2nd time…

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562- MPN Awareness Day 12/9/2019

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เป็น วัน MPN Awareness Day ที่ทุกองค์กร/ชมรมที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรค MPN ทั่วโลกจะช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ได้ความรู้ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของโรค MPN ทั้ง 3 โรค…ผมจึงใช้โอกาสนี้ทำคลิปวีโดโอสั้นๆประมาณ 4 นาทีเศษลงYoutube เพื่อร่วมรณรงค์กับทุกองค์กรในเครือข่าย MPN Advocates Network เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค MPN การวินิจฉัย…

September – Blood Cancer Awareness Month

สวัสดีครับทุกท่าน ผมในฐานะผู้ป่วยโรค CML และเป็นกรรมการคนหนึ่งของชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว CML และยังเป็น ผู้ก่อตั้ง ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ได้ทำคลิปวีดีโอสั้น 1.45 นาที เพื่อร่วมรณรงค์ เดือนกันยายน เดือนของโรคมะเร็งเลือด ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับผมและชมรมฯก็มีอยู่ 2 วันของปีนี้ คือ September – Blood Cancer Awareness Month; 1. MPN Awareness Day:…