ข้อมูลโรค MPN จาก คอลัมน์ รู้ทันโลก ประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ รู้ทันโรค: ‘เม็ดเลือดสูง’มฤตยูเงียบที่ต้องระวัง ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 6 เคยได้ยินแต่ความดันโลหิตสูง เชื่อว่าผู้อ่านก็เช่นกัน น้อยคนที่จะรู้จักหรือคุ้นหูโรค “เม็ดเลือดสูง” จริงๆ แล้วโรคเลือดนับเป็นปัญหาสุขภาพที่ถือเป็นภัยเงียบ เพราะมักจะเกิดเอฟเฟ็กต์โดยที่เราไม่รู้ตัว บางโรค เกิดจากพันธุกรรม และบางโรคก็เกิดจากการทำงานของอวัยวะในร่างกายที่ผิดปกติ ที่สำคัญเช่น โรคโลหิตจาง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคฮีโมฟิเลีย โรคธาลัสซีเมีย และโรคลิวคีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น แล้วโรคเม็ดเลือดสูง…

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN ของ ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

ผศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคเลือดข้น(polycythemia vera หรือ PV)และโรคเกล็ดเลือดสูง (essential thrombocythemia หรือ ET) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งในกลุ่มโรคเม็ดเลือดสูง (myeloproliferative neoplasm หรือ MPN) ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก ทำให้ผลิตเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นโดยขาดการควบคุม ระบาดวิทยา ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยโดยพบโรคเลือดข้นและโรคเกล็ดเลือดสูงประมาณ 1-3คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 50-70ปี สาเหตุของโรค ภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติของกลไกที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือด…

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2561- ความร่วมมือกันครั้งแรกของแพทย์และผู้ป่วยโรค MPN

สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วยโรค MPN ทุกท่าน เมื่อวานนี้ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ผมได้มีโอกาสไปพบและปรึกษากับ ผศ. นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล ประธานชมรมโรค MPN (Thai MPN Working Group) ซึ่งเป็นกลุ่มคณะทำงานของโลหิตแพทย์ ท่านอาจารย์นพดล ยินดีรับเป็น ประธานที่ปรึกษา ของ ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ( MPN…