สวัสดีครับทุกท่าน เดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนของการรับรู้มะเร็งโรคเลือด Blood Cancer Awareness Month และ วันพฤหัสบดี ที่สอง ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 กันยายน 61 ก็ถือว่าเป็นวันของการรับรู้มะเร็งโรคเลือดสูง หรือ MPN Awareness Day ด้วย..
ผมในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก ผมจึงอยากร่วมกับองค์กรช่วยเหลือผู้ป่วย MPN นานาชาติรณรงค์ให้สาธารณชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโรค MPN ซึ่งทางชมรมฯของเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด อาการของโรค วิธีการรักษา และผลข้างเคียง ฯลฯ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ไว้ในเฟสบุ๊คเพจและเว็บไซท์ของชมรมฯ..
FB page: ค้นหาด้วยคำว่า @mpnthailand
Web: www.mpnthailand.com
ทางชมรมฯของเราพึ่งตั้งขึ้นได้เพียง 3 เดือน แต่ก็เป็นที่ยอบรับอย่างมากจากเครือข่าย MPN Advocates Network ด้วยจำนวนสมาชิกที่ยังไม่มากนัก ยังต้องการ การสนับสนุนด้านต่างๆและเงินบริจาค จากทุกท่านที่มีจิตเมตตา อยากช่วยกิจกรรมของชมรมฯให้เติบโตและก่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด ให้ได้รับรู้ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งรวมทั้งการช่วยทางการเงินเมื่อมีความจำเป็นในการเข้าถึงการรักษาและติดตามแต่ขัดสนเรื่องค่ารักษา
ทุกท่านที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ติดต่อได้ที่เบอร์มือถือ 0891786867 และไลน์ id: 0891786867 เช่นกันครับ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยครับ…