สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย การประชุมนานาชาติประจำปี ของเครือข่ายผู้ช่วยเหลือ MPN ที่เรียกว่า MPN Advocates Network จะจัดให้มีการประชุม MPN Horizons 2018 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ที่กรุงปร๊าก ประเทศสาธารณรัฐเชค ในปีนี้ ประเทศไทยถือเป็นปีแรกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ในนามของ ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ในฐานะ สมาชิกใหม่ของเครือข่าย MPN Advocates Network โดยมีผมในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งชมรมฯ จะไปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และนำเอาข้อมูลต่างๆที่ถูกต้อง ทันสมัย มาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกของชมรมฯและผู้สนใจทั่วไปหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมต่อไปครับ