สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วยโรค MPN ทุกท่าน เมื่อวานนี้ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ผมได้มีโอกาสไปพบและปรึกษากับ ผศ. นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล ประธานชมรมโรค MPN (Thai MPN Working Group) ซึ่งเป็นกลุ่มคณะทำงานของโลหิตแพทย์ ท่านอาจารย์นพดล ยินดีรับเป็น ประธานที่ปรึกษา ของ ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ( MPN Patient Advocacy Group Thailand) ของพวกเรา และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชมรมผู้ป่วยฯอย่างเต็มที่
ผมจึงอยากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ป่วยโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด คือ โรคเลือดข้น (PV) โรคพังผืดในไขกระดูก (MF) และ โรคเกล็ดเลือดสูง (ET) ที่ยังไม่ได้ทราบข่าวว่ามีการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทยขึ้นแล้ว หรือพอทราบแล้วยังไม่ได้ติดต่อเข้าร่วมเป็นสมาขิกของชมรมฯ อยากให้รีบติดต่อเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง เกี่ยวกับโรค การรักษา การติดตามและ ผลการวิจัยศึกษาทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด การให้กำลังใจ การแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งกันและกัน และ การช่วยเหลืออื่นๆ ที่ชมรมฯสามารถทำได้เพื่อผู้ป่วยโดยตรง
นอกจากนี้ทางชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ยังอยากได้ผู้ป่วยที่มีจิตอาสา และมีความพร้อมมาร่วมเป็นคณะกรรมการของชมรมฯเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันดำเนินกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้แล้วให้เกิดผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและสาธารณชนทั่วไป
ผมจึงอยากเชิญชวนให้ ผู้ป่วยทุกท่านมาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ติดต่ออินบ๊อกมาทางเพจนี้ หรือที่ไลน์ส่วนตัวผม ไอดี 0891786867 ชื่อ Thada หรือ โทรหาผมได้เลยที่เบอร์นี้เช่นก้นครับ