สวัสดีครับ ในตอนที่ 6 นี้ ผมขอพูดถึง โรค ตัวที่ 3 ของ โรค MPN คือ โรค พังผืดในไขกระดูก MF ซึ่งพอที่จะสรุปประเด็นต่างๆได้ดังนี้ครับ
คำจำกัดความของ โรค MF
– มีความผิดปกติของยีนเดียวในไขกระดูก
– เกิดพังผืด ทำให้ไขกระดูกมีการสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลง
– อาการ มักมีความสัมพันธ์กับม้ามเป็นส่วนใหญ่
– ม้ามโต
– เกิดการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกไขกระดูก เช่นที่ ตับ ม้าม หรือกระดูกส่วนอื่น
ระบาดวิทยาและอุบัติการณ์
– พบได้กับประชากรทั่วไป
– อายุเฉลี่ย 65 ปี
– สาเหตของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด
– พบประมาณ 1 ต่อ ประชากร 100000 คน
ความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ
– พบค่าไม่ปกติของจำนวนเม็ดเลือด
– ค่า LDH และ acid uric สูง
– พบความผิดปกติของโครโมโซม
– พบการกลายพันธุ์ของยีน