สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 5
สวัสดีครับ ตอนที่ 5 นี้ ผมขอต่อด้วย การพยากรณ์ของโรค และ วิธีการรักษา โรคเกล็ดเลือดสูง ET เลยนะครับ
การพยากรณ์โรค ET
– ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 5-30%
– ภาวะเลือดออกหรือตกเลือด 5-15%
– กลายเป็นโรค พังผืดในไขกระดูก ใน 10 ปี ประมาณ 1 % และ 15 ปี ประมาณ 9 %
– กลายเป็นโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดเฉียบพลัน ใน 10 ปี ประมาณ 1 %
วิธีการรักษาโรค ET
ความเสี่ยงต่ำ
– ทั้ง พบการกลายพันธุ์ของยีน JAK2 และไม่พบการกลายพันธุ์ของ JAK2 แต่มีปัจจัยความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ใช้ยา แอสไพริน
– ถ้า ไม่พบการกลายพันธุ์ของยีน JAK2 และไม่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ใช้วิธี คอยสังเกตการ์ Observation
ความเสี่ยงสูง
– ผู้ป่วยทุกคน ควรรักษาด้วย Aspirin + Cytoreduction เช่น ไฮดรอกซียูเรีย อินเตอ์เฟอรอน บูลซัลฟาน เป็นต้น