สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 1 ผมได้พูดถึงแนวความคิดและความตั้งใจของผมที่อยากจะนำเสนอ คอลัมน์ MPN THAI TALK เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ป่วยและให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป
ในตอนที่ 2 นี้ ผมขอนำเอาข้อมูลพื้นฐานของโรค MPN ที่ผมได้คัดลอกมาจาก Google ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินโรค MPN มาก่อนเลยแม้ตัวผู้ป่วยเองโดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ที่พึ่งตรวจพบว่าเป็นโรค ผมขอให้ข้อมูลของโรค MPN ดังนี้ครับ
“สมัยก่อนยังไม่มีชื่อเรียกย่อของโรคว่า MPN แต่เรียกกันว่า โรคไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease ( MPD ) หรือ โรคมัยอีโลโพรลิฟเฟอเรทีฟ ปัจจุบันองค์การอนามัยโรคได้ใช้ชื่อโรคนี้ว่า Myeloproliferative neoplasm ย่อว่า MPN คือ กลุ่มโรคไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดมากผิดปกติ ประกอบด้วยโรคมะเร็งแบบเรื้อรังชนิดต่างๆ ที่เกิดจากมีการผิดปกติในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากเกินไปของเซลล์ชนิดต่างๆของไขกระดูก ซึ่งโรคนี้สามารถพบในผู้ใหญ่ได้ทั้งชายและหญิง จัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงปานกลาง จึงต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรืออาจใช้เวลาหลายปี
โรค Myeloproliferative เป็นกลุ่มของความผิดปกติที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยการเพิ่มจำนวนเซลล์ของเซลล์โลหิตหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเส้นในเลือดส่วนปลายซึ่งแตกต่างจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน”
ผมเข้าใจว่าสมาชิกทุกคนคงจะไม่ได้ป่วยเหมือนกันหมดแต่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทีแรกผมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนมีเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดสูง จึงถูกเอามารวมกลุ่มกับคนที่มีเม็ดเลือดขาวสูง ซึ่งดูผิวเผินเหมือนมีความเป็นตรงกันข้ามเลย แต่พอมาศึกษาก็รู้ว่า สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันเป็นการสร้างเม็ดเลือดที่เกิดจากความผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ของยีน เดิมนั้นเราไม่ได้รวม PV, ET และ PM ในกลุ่มเดียวกับ Leukaemia ซึ่งเราเคยทราบมาก่อนว่า ลูคีเมียคือมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีหลายชนิด
แต่ในปี ค.ศ.2008 องค์การอนามัยโลก (WHO) มาทำการจัดกลุ่มใหม่โดยรวมเอา PV ET และ PM เข้ามารวมด้วย ใช้ชื่อใหม่ว่า Myeloproliferative Neoplasms (MPNs) เพื่อต้องการเน้นความเข้าใจว่า PV , ET และ PM ก็คือมะเร็งเม็ดเลือดด้วยเหมือนกันกับลูคีเมียครับ
ในตอนต่อๆไป ผมจะทยอยนำข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 ชนิดนี้มาพูดคุยกันต่อนะครับ ขอบคุณครับ
#mpn #mpnthailand #mpnthaitalk #โรคเลือด
Cr. ข้อมูลบางส่วนที่คุณบูรชัย ประธานชมรมฯของเราได้นำมาแบ่งปันกันในห้องไลน์ชมรม