สวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ทุกท่าน
ผมมีความคิดมานานแล้วว่า อยากจะนำเอา ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตรง ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป มาเล่า มาบอก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ บทความ คลิปวีดีโอ ฯลฯ ที่ผมได้มาจากหลายช่องทาง เช่น..
1.จากการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต Google
2. จากการไปร่วมประชุมสัมนาทั้งในและต่างประเทศ เช่น MPN Horizons Conference
3. จากข้อมูลของเพื่อนสมาชิกในห้องไลน์ชมรมฯที่นำเอาประสบการณ์ของตนเองมาแบ่งปัน
4.จากการแบ่งปันข้อมูลของเครือข่าย MPN Advocates Network และ ชมรมผู้ป่วยโรคMPN ในต่างประเทศ
ผมจะนำข้อมูลมานำสนอเป็นตอนๆ ในคอลัมน์ MPN THAI TALK ที่จะโพสลงใน เว็บไซท์ www.mpnthailand.com เฟสบุ๊คเพจ และในห้องไลน์ของชมรมฯเรา โปรดติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับแล้วพบกันในตอนที่ 2
#mpn #mpnthailand #โรคเลือด #mpnthaitalk