สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน 3 ตอนที่ผ่านมา ผมได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มโรคเลือดที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก ทั้ง 3 โรค คือ PV, ET และ MF ซึ่งเมื่อก่อนถูกเรียกว่า MPD แต่เมื่อปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปลี่ยนมาเป็น MPN จัดอยู่ในกลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือด เช่นเดียวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียแต่เป็นแบบที่ไม่พบโครโมโซมฟิลาเดลเฟีย
ในตอนที่ 4 นี้ ผมเลยขอนำเอาข้อมูลว่าด้วย หลักเกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยโรค MPN ทั้ง 3 โรคของ WHO 2008 มานำเสนอให้ทุกท่านได้ลองอ่านกันดูนะครับ ตามตารางที่ผมได้ capture มาจากวารสารวิชาการแพทย์ รายงานการศึกษาของ อาจารย์ สุปรางค์ รพ. วชิรภูเก็ต ซึ่งทางชมรมฯเราต้องขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ #mpn #mpnthailand #mpnthaitalk #โรคเลือด