วันนี้..ผมได้โพสในเฟสส่วนตัวของผม เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งหลายเดือนทีผ่านมานี้ เพื่อให้ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลทางการแพทย์ทีถูกต้อง อัพเดท เกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค และวิธีการรักษา และมีโครงการช่วยเหลือด้านการเงินกับผู้ป่วยที่ขัดสนยากไร้ให้ได้รับการรักษา ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อไป มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลายอย่าง เช่น การจ้างทำเว็บไซท์และการจ้างแอดมินที่คอยอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้ผมก็รับอาสาช่วยทำอยู่ การเตรียมการทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปพบคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งใน กทม และ ตจว เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างทำโปสเตอร์ ค่าพริ้น แม้แต่ การทำวีซ่าที่ต้องจ่ายเองเพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติในยุโรป เป็นต้น
ที่ผ่านมาผมได้ใช้แรงกาย แรงใจและเงินส่วนตัวของผมเท่าที่กำลังจะช่วยได้ แต่คงไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ 
จึงอยากขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านที่พอมีกำลังให้ช่วยสนับสนุนด้านการเงินของชมรมฯโดย สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีของชมรมฯ ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้ผมขอใช้บัญชีส่วนตัวผมไปก่อนครับ เพราะทางชมรมฯกำลังติดต่อเพื่อดำเนินการจดทะเบียนในรูปแบบสมาคมหรือองค์กรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งต้องใช้เวลามากและมีข้อจำกัดอยู่มากสำหรับชมรมที่พึ่งเริ่มก่อตั้งครับ..

ขอกราบขอบพระคุณมาล่วงหน้าถึงทุกท่านที่มีจิตเมตตาสนับสนุนชมรมฯของเราครับ