ขอขอบเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านที่ได้เริ่มทยอยโอนเงินมาให้ผมเพื่อช่วยการดำเนินงานของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ที่พึ่งก่อตั้งขึ้นยังไม่ถึงปีให้เติบโตต่อไป ผมและคณะทำงานของชมรมฯให้คำสัญญาว่า เงินบริจาคทั้งหมด จะนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆแล้ว เช่น ทางเฟสบุ๊คเพจทั้งเพจส่วนตัวของผม เพจของชมรมฯนี้ ทางเว็บไซท์ของชมรม www.mpnthailand.com และทางโปสเตอร์ ที่ผมได้เริ่มดำเนินงานไปติดต่อพบอาจารย์หมอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆของรัฐแล้ว 3 แห่งคือ 1. รพ.จุฬาลงกรณ์ 2. รพ. ราชวิถี 3. รพ. พระมงกุฎเกล้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากอาจารย์ทั้ง 3 โรงพยาบาลครับ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมา ณ.โอกาสนี้อีกครั้งครับ

ผู้ที่มีจิตเมตตา สามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯได้ที่ บัญชีส่วนตัวของผม ชื่อ พสุสันต์ วัฒนบุญญา ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 010-8-46473-9 ไปก่อนในระยะเริ่มเต้นนี้ ทางชมรมฯกำลังดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนในรูปแบบของสมาคมหรือองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่เข้าใจว่ายังต้องใช้เวลามากพอสมควรครับ
#mpn #mpnthailand