สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้ 12 มิ.ย. 62 เป็นวันแรกที่ทางคลีนิกโลหิตวิทยา ร.พ. จุฬาลงกรณ์ได้เริ่มติดโปสเตอร์ ของชมรมฯเราเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งตรงเข้าถึงผู้ป่วยและญาติ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโรค MPN ทั้ง 3 โรคเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพิ่มเติมจากสื่อ social media ของชมรมฯ ที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook page และ เว็บไซท์ของชมรม.
ผมกำลังดำเนินการติดต่อ คุณหมอที่เป็นหัวหน้าของ รพ.ใหญ่ๆของรัฐเพื่อขอให้ช่วยติดโปสเตอร์ของชมรมเราอยู่ครับ
ถ้าเพื่อนๆท่านใด ทั้งใน กทม และ ตจว ที่คิดว่าสามารถช่วยติดต่อคุณหมอตามรพ.ที่รักษาอยู่แล้วเขายินดีติดโปสเตอร์ของชมรมเรา จะดีมากๆๆเลยนะครับ ผมคนเดียวคงดำเนินการได้ไม่เต็มที่ กะไว้ว่าสัก 10 รพ. ก่อนภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า เพียงเป็นเป้าหมายไว้ก่อนครับ

นี่ถือเป็น รพ. นำร่องของ ชมรมฯเราครับ ที่คลีนิกโลหิตวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เรียกว่าเป็น “จุฬาโมเดล” ก็ได้ครับ #mpn #mpnthailand
Cr. ต้องขอกราบขอบคุณ อาจารย์ อุดมศักดิ์ บุญวรเศรฐ หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯเรามาโดยตลอด