สวัสดีครับ 7 ตอนที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของโรค การระบาดวิทยาและอุบัตการณ์ อาการของโรค วิธีการรักษาของโรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ PV/ET/MF มาตอนที่ 8 นี้ผมขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Secondary Malignancies in MPN ที่ทาง Speaker ได้มีการพูดถึงในที่ประชุมด้วย ดังนี้ครับ
Secondary Malignancies in MPN ก็คือ การตรวจพบโรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งเป็นโรคมะเร็งชนิดที่ 2 ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่กำลังรักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรค MPN ชนิดไหนก็ตาม แต่เกิดขึ้นเนื่องจากผลของการรักษา ดังนี้ครับ
Established associations ถือว่าเป็นข้อมูลที่เคยค้นพบมาก่อนแล้ว
– มะเร็งผิวหนังชนิดที่ไม่มีเมลาโนมา ( เกิดกับเนื้อเยื่อบุผิว) เช่น ชนิด basal cell และ squamous cell
– เกิดจากการรักษาด้วย ยาเคมี ไฮดร๊อกซี่ยูเรีย (Hydroxyurea)
Emerging data ข้อมูลที่พึ่งค้นพบ เป็นข้อมูลใหม่
มะเร็งผิวหนังชนิดไม่มีเมลาโนมา พบว่า
– ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา ยับยั้งยีน JAK2 คือ Ruxolinib
– มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถ้ามีประวัติของอาการทางผิวหนังมาก่อน
มะเร็งชนิดก้อน
– การศึกษาของเดนมาร์ค ตรวจพบ 15% เมื่อมีการติดตามถึง 10 ปี
– Series of 2000 patients; lymphoma is increased x 2.8
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดรุนแรง
– พบ 5.8% ของผู้ป่วยที่รักษาด้วย ยา Ruxolinib
– Control group พบเพียง 0.4%