สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 8 ผมได้พูดถึง มีการตรวจพบ โรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งเป็น ชนิดที่ 2 ที่เกิดกับผู้ป่วย โรค MPN ซึ่งเป็นผลมาจากการรักษาด้วยยาต่างๆ ตอนที่ 9 นี้ผมขอหยิบยกเอาผลการศึกษาของ ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดที่ 2 ที่เป็นกรณีศึกษาจากผู้ป่วยโรค MPN จำนวน 1259 คน ที่ทาง Speaker สรุปไว้ดังนี้
– ผู้ป่วยโรค MPN จำนวน 427 คน พบว่า มี โรคมะเร็งชนิดที่ 2
– ผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV มีความเสี่ยงสูงมากกว่า ผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูง ET
– ระยะเวลาที่ป่วย มากกว่า 5 ปี เป็นปัจจัยเสี่ยง
– ยา Aspirin ช่วยลด ความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดที่ 2 (non-skin cancers)
– ยา Hydroxyurea เป็นปัจจัยเสี่ยง สำหรับ non-skin cancers
นอกจากนี้ทาง Speaker ยังได้พูดถึง การขาดธาตุเหล็ก ของ ผู้ป่วย โรคเลือดข้น ไว้ดังนี้
Iron Physiology in PV สรีรวิทยา ของธาตุเหล็กในผู้ป่วย PV
– เกิดภาวะขาดธาตุเหล็กเป็นเรื่องปกติ
– มีการสูญเสียเลือดได้ เกิดการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบิน
– เกิดอาการ เมื่อยล้า กล้ามเนื้อ จิตใจ และ มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ฯลฯ
– ค่อนข้างยากที่จะจัดการ ทำให้ค่าเฮมาโตคริต Hct หรือ ค่าความเข้มข้นของเลือดสูง
เท่าที่ทราบมา ตอนนี้ ได้มีการทดลองเกี่ยวกับ Harnessing Hepcidin เป็นโปรตีนที่จะนำมาช่วยการขาดภาวะธาตุเหล็ก และลดการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดแดงที่มากเกินไป ซึ่งได้ผลดีในการทดลองกับหนูทดลองอยู่ครับ