Month: September 2018

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 12

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 11 ผมได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการรักษาโรค MPN ด้วย ยาเคมีบำบัด ตอนที่ 12 นี้ผมขอต่อด้วยวิธีการรักษาด้วยวิธีการที่เรียกว่าการลดปริมาณเม็ดเลือดแดง และการให้เลือด มาดูกันนะครับ การลดปริมาณเม็ดเลือดแดง (Phlebotomy) Bloodletting (or blood-letting) – phlebotomy ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายเดียวกัน แต่หากดูตามตัวศัพท์แล้ว bloodletting เป็นคำที่กว้างกว่า เรียกรวมวิธีต่างๆ ในการนำ(หลั่ง)เลือดออกจากร่างกายในขณะที่คำว่า phlebotomy มาจาก phleps (gen.…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 11

สวัสดีครับ 10 ตอนที่ผ่านมา ของการสรุปหัวข้อการประชุมนานาชาติ MPN Horizons 2018 ผมได้พูดถึง ลักษณะของโรค การระบาดวิทยาและอุบัติการ อาการของโรคและผลข้างเคียง วิธีการรักษา รวมทั้งผลการศึกษา ของ โรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ โรคเลือดข้น PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และโรค พังผืดในไขกระดูก MF และเชื่อมั่นว่าถ้า ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านครบทั้ง 10…

มาถึงตอนที่ 10 แล้วครับ..อ่านกันหรือยังครับ

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย และ ผู้สนใจทั่วไป ถึงวันนี้ ผมได้นำหัวข้อแรกที่สำคัญซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ โรคเลือดข้น PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และ โรคพังผืดในไขกระดูก MF ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอในที่ประชุม มาเขียนสรุปเป็นตอนๆ มาถึงตอนที่ 10 แล้วนะครับ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย หรือ…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 10

สวัสดีครับ มาถึงตอนที่ 10 แล้ว ผมขอสรุป ภาพรวมเกี่ยวกับ โรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ โรคเม็ดเลือดแดงสูง PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และ โรคพังผืดในไขกระดูก MF ด้วย ภาพประกอบที่ทาง Speaker ได้นำมาแสดงไว้ ซึ่งเข้าใจได้ง่ายมากครับว่า โรค MPN ชนิดไหน มีโอกาสเกิดภาวะต่างๆดังต่อไปนี้มากนน้อยกว่ากันอย่างไร การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน (Erythrocytosis)…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 9

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 8 ผมได้พูดถึง มีการตรวจพบ โรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งเป็น ชนิดที่ 2 ที่เกิดกับผู้ป่วย โรค MPN ซึ่งเป็นผลมาจากการรักษาด้วยยาต่างๆ ตอนที่ 9 นี้ผมขอหยิบยกเอาผลการศึกษาของ ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดที่ 2 ที่เป็นกรณีศึกษาจากผู้ป่วยโรค MPN จำนวน 1259 คน ที่ทาง Speaker สรุปไว้ดังนี้ – ผู้ป่วยโรค MPN จำนวน 427…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 8

สวัสดีครับ 7 ตอนที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของโรค การระบาดวิทยาและอุบัตการณ์ อาการของโรค วิธีการรักษาของโรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ PV/ET/MF มาตอนที่ 8 นี้ผมขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Secondary Malignancies in MPN ที่ทาง Speaker ได้มีการพูดถึงในที่ประชุมด้วย ดังนี้ครับ Secondary Malignancies in MPN ก็คือ…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 7

สวัสดีครับ ตอนที่ 7 นี้เป็นตอนต่อจากตอนที่ 6 ของโรค MPN ชนิด MF ซึ่งผมขอพูดถึง วิธีการรักษา ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอไว้ดังนี้ครับ การรักษาตามความเสี่ยงของโรค MF ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงปานกลางระดับ 1 – ถ้าไม่มีอาการ ให้ Wait and See คือ คอยติดตามดูจนกว่าจะมีอาการที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อไป – ถ้ามีอาการ ให้ รักษาไปตามอาการ…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 6

สวัสดีครับ ในตอนที่ 6 นี้ ผมขอพูดถึง โรค ตัวที่ 3 ของ โรค MPN คือ โรค พังผืดในไขกระดูก MF ซึ่งพอที่จะสรุปประเด็นต่างๆได้ดังนี้ครับ คำจำกัดความของ โรค MF – มีความผิดปกติของยีนเดียวในไขกระดูก – เกิดพังผืด ทำให้ไขกระดูกมีการสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลง – อาการ มักมีความสัมพันธ์กับม้ามเป็นส่วนใหญ่ – ม้ามโต –…

เดือนการรับรู้มะเร็งโรคเลือดและวันการรับรู้โรคเลือดสูง MPN

สวัสดีครับทุกท่าน เดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนของการรับรู้มะเร็งโรคเลือด Blood Cancer Awareness Month และ วันพฤหัสบดี ที่สอง ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 กันยายน 61 ก็ถือว่าเป็นวันของการรับรู้มะเร็งโรคเลือดสูง หรือ MPN Awareness Day ด้วย.. ผมในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก ผมจึงอยากร่วมกับองค์กรช่วยเหลือผู้ป่วย MPN นานาชาติรณรงค์ให้สาธารณชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโรค MPN…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 5

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 5 สวัสดีครับ ตอนที่ 5 นี้ ผมขอต่อด้วย การพยากรณ์ของโรค และ วิธีการรักษา โรคเกล็ดเลือดสูง ET เลยนะครับ การพยากรณ์โรค ET – ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 5-30% – ภาวะเลือดออกหรือตกเลือด 5-15% – กลายเป็นโรค พังผืดในไขกระดูก ใน 10…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 4

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 3 ผมได้เขียนเล่าถึง โรค MPN ชนิดแรก คือ โรคเลือดข้นหรือเลือดหนืด PV มาตอนที่ 4 นี้ผมขอมาเขียนเล่าถึง โรค MPN ตัวที่ 2 คือ โรค เกล็ดเลือดสูง ET ในด้านสถิติการตรวจพบของผู้ป่วย ลักษณะทางคลินิค และความผิดปกติของทางห้องแลบ ก่อนนะครับ โรคเกล็ดเลือดสูง ET การระบาดวิทยาและอุบัติการณ์ ET –…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 3

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 3 สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 2 ผมได้เล่าถึงเรื่อง การกลายพันธุ์ของยีนทั้ง 3 ชนิดที่พบในผู้ป่วยโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด ตอนที่ 3 นี้ ผมขอพูดถึงข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา ผลข้างเคียง และ วิธีการรักษา โดยเริ่มที่โรค PV หรือ โรคเม็ดเลือดแดงสูง ก่อนนะครับ การระบาดวิทยาและอุบัตการณ์…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2018 ตอนที่ 2

สวัสดีครับ เมื่อตอนที่ 1 ผมได้วาดภาพกว้างๆ ให้ทุกท่านได้ทราบถึง หัวข้อหลักๆทั้งด้านการแพทย์ (Medical Session) และ ด้านการสนับสนุน (Advocacy Session) ที่มีการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ในตอนที่ 2 นี้ ผมขอเริ่มต้นด้วยหัวข้อพื้นฐานแต่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของโรค MPN ทั้ง 3 ชนิดที่ทาง Speaker คือ Dr. Martin H. Ellis ได้นำเสนอในที่ประชุมซึ่งสรุปไว้ดังนี้ครับ…

สรุปการประชุมนานาชาติ MPN Horizons 2018 ตอนที่ 1

สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วย MPN ทุกท่าน ผมได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมนานาชาติที่เรียกว่า MPN Horizons 2018 ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีการเชิญตัวแทนจากองค์กรหรือชมรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค MPN จาก 50 กว่าองค์กร เกือบ 60 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ MPN Advocates Network ในปีนี้ MPN Horizons 2018 จัดขี้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561…

การประชุม MPN Horizons 2018

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย การประชุมนานาชาติประจำปี ของเครือข่ายผู้ช่วยเหลือ MPN ที่เรียกว่า MPN Advocates Network จะจัดให้มีการประชุม MPN Horizons 2018 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ที่กรุงปร๊าก ประเทศสาธารณรัฐเชค ในปีนี้ ประเทศไทยถือเป็นปีแรกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ในนามของ ชมรมผู้ป่วยโรค MPN…

ข้อมูลโรค MPN ของ ศ.พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคมัยอีโลโพรลิฟเฟอเรทีฟ (Myeloproliferative disease) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรคมัยอีโลโพรลิฟเฟอเรทีฟ (Myeloproliferative disease ย่อว่า MPD) หรืออีกชื่อคือ “Myeloproliferative disorder ย่อว่า MPD เช่นกัน” แต่ปัจจุบันองค์การอนามัยโรคได้ใช้ชื่อโรคนี้ว่า “Myeloproliferative neoplasm ย่อว่า MPN” เป็นกลุ่มโรคต่างๆที่เกิดจากมีการผิดปกติในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากเกินไปของเซลล์ชนิดต่างๆของไขกระดูก โรคต่างๆที่จัดอยู่ในกลุ่มโรค MPD ได้แก่ •…

ข้อมูลโรค MPN จาก คอลัมน์ รู้ทันโลก ประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ รู้ทันโรค: ‘เม็ดเลือดสูง’มฤตยูเงียบที่ต้องระวัง ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 6 เคยได้ยินแต่ความดันโลหิตสูง เชื่อว่าผู้อ่านก็เช่นกัน น้อยคนที่จะรู้จักหรือคุ้นหูโรค “เม็ดเลือดสูง” จริงๆ แล้วโรคเลือดนับเป็นปัญหาสุขภาพที่ถือเป็นภัยเงียบ เพราะมักจะเกิดเอฟเฟ็กต์โดยที่เราไม่รู้ตัว บางโรค เกิดจากพันธุกรรม และบางโรคก็เกิดจากการทำงานของอวัยวะในร่างกายที่ผิดปกติ ที่สำคัญเช่น โรคโลหิตจาง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคฮีโมฟิเลีย โรคธาลัสซีเมีย และโรคลิวคีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น แล้วโรคเม็ดเลือดสูง…

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN ของ ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

ผศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคเลือดข้น(polycythemia vera หรือ PV)และโรคเกล็ดเลือดสูง (essential thrombocythemia หรือ ET) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งในกลุ่มโรคเม็ดเลือดสูง (myeloproliferative neoplasm หรือ MPN) ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก ทำให้ผลิตเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นโดยขาดการควบคุม ระบาดวิทยา ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยโดยพบโรคเลือดข้นและโรคเกล็ดเลือดสูงประมาณ 1-3คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 50-70ปี สาเหตุของโรค ภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติของกลไกที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือด…