สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วย MPN ทุกท่าน ผมได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมนานาชาติที่เรียกว่า MPN Horizons 2018 ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีการเชิญตัวแทนจากองค์กรหรือชมรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค MPN จาก 50 กว่าองค์กร เกือบ 60 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ MPN Advocates Network

ในปีนี้ MPN Horizons 2018 จัดขี้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ที่กรุงปร๊าก ประเทศสาธารณรัฐเชค การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีการเน้นประเด็นที่ชัดเจน น่าสนใจมาก ได้ Speakers ที่มีความชำนาญมากในแต่ละหัวข้อ ในด้าน Medical session มี 4 หัวข้อใหญ่ คือ 1. Future of MPN’s 2. Wait and Watch 3. Research Process with Industry&Doctors 4. Living well with MPN’s

ในด้าน Advocacy session มี 4 หัวข้อใหญ่เช่นเดียวกัน คือ 1. Best Practices 2. What is Advocacy from Theory to Reality 3. Market Place – Break out rooms. 4.Evidence Based

นี่เป็นภาพรวมโดยสรุปถึงประเด็นของการประชุม MPN Horizons 2018 ซึ่งผมจะทยอย เอาเนื้อหาของแต่ละหัวข้อที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผู้ป่วยโรค MPN มาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อๆไป นะครับ ขอบคุณครับ