สวัสดีครับ ในตอนที่แล้วผมได้นำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาด้วยการฉายแสง ในตอนที่ 14 นี้ ผมขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีซึ่งแพทย์อาจจะพิจารณาทำการรักษาผู้ป่วยโรค MPN ในกลุ่มโรคพังผืดในไขกระดูก MF คือ การผ่าตัดม้าม

การผ่าตัดม้าม( Splenectomy)

ม้ามเป็นอวัยวะ, ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนบนด้านซ้ายของช่องท้อง, ภายใต้ซี่โครงหลังกระเพาะอาหาร. ม้าม มันกรองเลือด, เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, ปรสิตและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ, ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ. มันยังสร้างความเสียหายเซลล์เม็ดเลือด.

การตัดม้ามใช้ในการรักษาความหลากหลายของโรคและความผิดปกติ:

ได้รับบาดเจ็บที่ม้าม;

ม้ามแตกเนื่องจากเนื้องอก, การติดเชื้อ, โรคอักเสบหรือยารักษาโรค;

ม้ามโต

บางความผิดปกติของเลือด;

myelofibrosis (การก่อตัวที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อในไขกระดูก)

ความเสียหายให้กับหลอดเลือดของม้าม;

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง;

โรคม้ามเนื่องจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน, เช่น การติดเชื้อเอชไอวี;

เนื้องอกหรือฝีของม้าม;

โรคตับ.

ปัจจุบันการผ่าตัดส่องกล้องเป็นวิธีการผ่าตัดที่รุกล้ำต่ออวัยวะต่างๆน้อยกว่าวิธีอื่นโดยใช้ในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคและภาวะต่างๆ ขณะทำการผ่าตัดส่องกล้องจะใช้กล้องที่เรียกว่าแลปปาโรสโคป(laparoscope)ซึ่งเป็นท่อเล็กๆที่มีกล้องและแหล่งกำเนิดแสงในตัวใส่เข้าไปในร่างกายผ่านรอยแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กมาก และเครื่องมือผ่าตัดก็สามารถใส่ผ่านกล้องแลปปาโรสโคปเพื่อเข้าไปตัดและซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้ จึงเรียกการผ่าตัดแบบนี้ว่าการผ่าตัดผ่านรูกุญแจ(keyhole surgery) การผ่าตัดส่องกล้องนี้จะฟื้นตัวได้รวดเร็วและง่ายกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบปกติ

การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัย การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยจะทำเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคหรือภาวะบางอย่างได้แก่

ตรวจหาเนื้องอก สุ่มตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ ตรวจอวัยวะต่างๆ เช่น ไส้ติ่ง, ตับ, ถุงน้ำดี, ตับอ่อน, ม้าม และกระเพาะอาหาร

ตรวจหามะเร็งที่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกาย