การรักษาผู้ป่วย PV ด้วยยา Simvastatin และ Alendronate

สวัสดีวันจ่ายวันนี้ก่อนวันไหว้ตรุษจีนพรุ่งนี้ มายังเพื่อนๆสมาชิกชมรมทุกท่านครับ
วันนี้ผมได้เห็นข้อมูลชิ้นหนึ่งจากเว็บไซท์ตามภาพที่ผมได้ captured มาด้วยนี้ พูดถึงยา 2 ตัว คือ Simvastatin และ Alendronate ที่มีการรายงานว่า ผู้ป่วยชายสูงวัย ที่เป็น โรคเลือดข้น PV ระหว่างติดตามการรักษาด้วยการใช้ยาทั้ง 2 ตัวนี้ร่วมกัน เป็นเวลา 56 เดือน มีผลการตอบสนองที่น่าทึ่ง (Remarkable)ทั้งทางโลหิตวิทยาและทางอณู คือในระดับโมเลกุล และสามารถลดระดับการกลายพันธ์ของยีน JAK2-V617F Allele Burden จาก 64% ลงมาที่ระดับ 20% ยาทั้ง 2 ตัวที่ว่านี้คือ

“Simvastatin” หรือยาลดไขมันในเลือดมีคุณสมบัติคือใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากไขมันในเลือดสูง และลดความเสี่ยงการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดสมองอุดตัน

Alendronate (อเลนโดรเนต) คือ ยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต ใช้รักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้ใหญ่ โดยยาจะชะลอการสูญเสียมวลกระดูก และอาจใช้รักษาโรคพาเจท (Paget’s Disease) ซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูของกระดูก ทำให้กระดูกไม่แข็งแรงหรือผิดรูป และอาจใช้รักษาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

มันน่าทึ่งจริงๆครับ ยา 2 ตัวนี้ต่อไปไม่แน่อาจเป็นยาประเภท off-label ในอนาคตก็เป็นได้ หากมีการทดลองยาเพิ่มเติมมากขึ้น
#mpn #โรคเลือดข้น