สวัสดีครับ ผมในฐานะ ผู้ก่อตั้ง ชมรมผู้ป่วยมะเร็งโรค MPN ประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของชมรมฯในช่วงปีแรก ที่ได้ดำเนินการแล้ว และที่กำลังดำเนินการอยู่ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ
ก่อนอื่นผมต้องขอใช้โอกาสนี้อีกครั้งขอขอบพระคุณอาจารย์นพดล รพ. ศิริราช อาจารย์อุดมศักดิ์ รพ. จุฬาลงกรณ์ อาจารย์ธวัชชัย รพ. ราชวิถี และ อาจารย์อภิชัย รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็นอย่างสูง ที่ช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนผมในความตั้งใจจริงของผม

กิจกรรมของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีแรก 2018 – 2019
– จัดทำ FB เพจ @mpnthailand และ เว็บไซท์ ของชมรมฯเรา www.mpnthailand.com
– มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ระหว่างสมาชิกกันในห้อง Line ของชมรม
– มีการพบปะกลุ่มย่อย สร้างความสัมพันธ์ ของสมาชิกของชมรม
– มีโปสเตอร์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของชมรมติดประชาสัมพันธ์ที่แผนกโลหิตวิทยา ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆของรัฐ
– พูดให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ป่วยโรคเลือดและญาติที่แผนกโลหิตวิทยา ตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆของรัฐ ทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ เกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค
– ได้วางแผนที่จะจัดทำ โบร์ชัว หรือ แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของชมรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN แจกให้กับ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
– จัดทำ คลิปวีดีโอสั้น เพื่อ ให้ความรู้เบื้องต้นของโรค MPN และ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ MPN Awareness Day ร่วมกับองค์กรณ์ทั่วโลก
– เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ MPN Horizons Conference ประจำปี เพื่อ เรียนรู้ แบ่งปัน เพื่อช่วยให้องค์กรที่ช่วยเหลือผู้ป่วย MPN ทั่วโลก เติบโตไปด้วยกันและได้กลับไปให้ข้อมูลที่ถูกต้อง อัพเดท กับสมาชิกของชมรมและประชาชนทั่วไป
– จากการทำงานอย่างทุ่มเทด้วยใจ ทางชมรมฯ จึงได้รับ รางวัลที่ 1 จากการประกวด โปสเตอร์กิจกรรมที่ดีที่สุด จากที่ประชุม MPN Horizons 2019 ที่เมือง ลิสบอน ประเทศ โปรตุเกส

สุดท้ายนี้ ผมอยากขอการสนับสนุนด้านการเงิน จากองค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน และเพื่อนๆทุกท่านที่มีจิตเมตตา เพื่อให้ผมและคณะทำงานได้สามารถ ดำเนิน กิจกรรมของชมรมได้อย่างมั่นคง เติบโต อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ มีกำลังใจ ที่จะต่อสู้อยู่ได้อย่างยาวนานด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้การสนับสนุน ชมรมผู้ป่วยโรคเลือด MPN ประเทศไทย บริจาค ได้ที่บัญชี :
พสุสันต์ วัฒนบุญญา ธนาคาร กรุงเทพ ออมทรัพย์
เลขที่ 180-017377-3
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยครับ