สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและประชาชนผู้สนใจทุกท่านครับ
เมื่อวานนี้ ผมได้มีโอกาสไปพบกับอาจารย์นพดล ซึ่งท่านเป็นประธานของคณะทำงานกลุ่มแพทย์สำหรับโรค MPN และยังเป็นประธานที่ปรึกษาของ ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ของพวกเราด้วยครับ เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆของชมรมฯในช่วงปีแรก ที่ได้ดำเนินการแล้ว และที่กำลังดำเนินการอยู่
ก่อนอื่นผมต้องขอใช้โอกาสนี้อีกครั้งขอขอบพระคุณอาจารย์นพดล รพ. ศิริราช อาจารย์อุดมศักดิ์ รพ. จุฬาลงกรณ์ อาจารย์ธวัชชัย รพ. ราชวิถี และ อาจารย์อภิชัย รพ.พระมงกุฎเกล้า มากๆอีกครั้งนะครับ ที่ช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนผมในความตั้งใจจริงทำงานจิตอาสาโดยเฉพาะ การก่อตั้ง ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ซึ่งดำเนินมาได้เกือบ 1 ปีแล้ว ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ที่อัพเดท ถูกต้องเกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 โรค ให้กับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปผ่านทาง..
– FB เพจ @mpnthailand และ เว็บไซท์ ของชมรมฯเรา www.mpnthailand.com
– มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ระหว่างสมาชิกกันในห้อง Line ของชมรม
– มีการพบปะกลุ่มย่อย สร้างความสัมพันธ์
– มีโปสเตอร์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของชมรมติดประชาสัมพันธ์ที่แผนกโลหิตวิทยา ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆของรัฐ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับและชื่นชมอย่างมากจากทุกฝ่ายทั้งจาก MPN Advocates Network ซึ่งได้ขอให้ผมช่วยผลักดันการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยขึ้นในประเทศไทยและจากอาจารย์หมอทุกท่านที่ได้กล่าวถึงข้างต้นรวมทั้งเพื่อนๆสมาชิกของชมรมเรา
อนึ่ง เมื่อวานนี้ ผมยังได้ขอให้ทาง อาจารย์นพดล ช่วยประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ของชมรมฯ ที่คลีนิกโลหิตวิทยา ที่ รพ. ศิริราชด้วย ซึ่งอาจารย์ได้ขอไว้ 2 แผ่น เพื่อดำเนินการติดประกาศต่อไป
สุดท้ายนี้ ผมขอสัญญาว่า จะพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคเลือด ไม่ว่าจะเป็น CML หรือ MPN หรือโรคมะเร็งอื่นๆให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีกำลังใจ ที่จะต่อสู้อยู่ได้อย่างยาวนานด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากใจจริงครับ
#mpn #mpnthailand #mpnawarenessday