ผมขอสรุป ภาพรวมเกี่ยวกับ โรค MPN ทั้ง 3 โรค คือ โรคเม็ดเลือดแดงสูง PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และ โรคพังผืดในไขกระดูก MF ด้วย ภาพประกอบที่ทาง Dr. Martin H. Ellis ได้นำเสนอใน หัวข้อ MPN 101 ซึ่งเข้าใจได้ง่ายมากครับว่า โรค MPN ชนิดไหน มีโอกาสเกิดภาวะต่างๆดังต่อไปนี้มากนน้อยกว่ากันอย่างไร

การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน (Erythrocytosis) : PV มากที่สุด
ภาวะเกล็ดเลือดมากหรือสูง ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติ (Thrombocytosis): ET มากที่สุด
ภาวะม้ามโต (Splenomegaly): MF มากที่สุด
พังผืดในไขกระดูก (Fibrosis): MF มากที่สุด

ซึ่งภาวะทั้ง 4 นี้ เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะอาการของโรคต่างๆตามมาคือ
ลิ่มเลือดอุดตัน (Thrombosis หรือ Clot blood ) ถ้ามากกว่า 75 % ก็ทำให้เนื้อตาย และขาดเลือด: PV มากที่สุด
ตกเลือดหรือเลือดออก (Hemorrhage หรือ bleeding) : MF มากที่สุด
กลายเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน (AML) : MF มากที่สุด

ผมคิดว่า ข้อมูลสำคัญในหัวข้อ MPN 101 ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของโรค MPN ทั้ง 3 โรค ที่ได้นำมาสรุปไว้ในตอนที่ 2 และ 3 น่าจะเป็นประโยชน์เพียงพอแล้วนะครับสำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยรู้จักโรคนี้มาก่อน ผมเชื่อว่าถ้าได้อ่านครบทั้ง 2 ตอนแล้วจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค MPN ได้เป็นอย่างมากครับ #mpn #mpnthailand