พูดประชาสัมพันธ์ชมรมฯและให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคเลือด

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
เช้านี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้เดินทางไป พูดประชาสัมพันธ์ ชมรมฯ และ ให้ความรู้เบื้องต้นของโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด กับ ผู้ป่วยโรคเลือดและญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่คลีนิกโลหิตวิทยา ร.พ. ราชวิถี และได้เชิญชวนให้ผู้ป่วยที่เป็น โรค MPN มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยแนะนำให้ สแกน QR code ของชมรม ที่โปสเตอร์ชมรมฯที่ได้ติดไว้ที่ประตูทางเข้าห้องตรวจ มีผู้ป่วยหลายท่าน บอกผมว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ บางคนบอกว่า อยากเจอ อยากคุยกับเพื่อนๆหามานานแล้ว..ผมได้ยินแล้วก็อิ่มใจจริงๆครับ #mpn #mpnthailand