ยาในกลุ่มInterferon มีใช้กันมานานกับโรคไวรัสตับอีกเสบชนิด C แบบเรื้อรัง

มันคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างได้เอง มีหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อไวรัส

สมัยก่อนตอนยังไม่มี pegasys
ยาที่ใช้คือ Intron A คือ interferon Alfa 2b และ Roferon คือ interferon Alfa 2 aใช้ฉีดแบบ sub q หรือ subcutenous คือฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังไม่ให้โดนเส้นเลือด (เหมือนการฉีดอินซูลิน)

นอกจากใช้กับผู้ป่วยไวรัสตับ มีการทดลองใช้กับผู้ป่วยลูคีเมีย และมะเร็งชนิดอื่นๆเพื่อคุมความสมดุลย์ของเลือด

แต่ข้อเสียของยาทั้ง 2 ชนิดคือ ฤทธิ์ของยาไม่สามารถคงทนอยู่ในร่างกายได้นาน จึงต้องฉีดบ่อย ผู้ป่วยบางคนต้องฉีดเกือบทุกวัน บางคนฉีดวันละ 1-2 เข็ม

มีการพัฒนาตัวยาโดยการเพิ่ม polyethylene glycol ลงไปเรียกว่า pegylated interferonให้ยามีฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น จากฉีดทุกวันเป็นอาทิตย์ละครั้ง ยา 2 ตัว คือ Pegasys (alfa2a) และ peg-intron(alfa2b)

ในปี 2013 มีการทดลองใช้ในผู้ป่วย MPNs ในปี 2014 เริ่มมีผลทดสอบออกมามากขึ้นว่า Pegasys และ pegintron สามารถลดการกลายพันธ์ุได้ แต่ผลการทดสอบไม่ได้มีความเชื่อถือมากนักเพราะทดสอบกับผู้ป่วยจำนวนน้อย ในยุคนั้นจึงไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับผู้ป่วย MPNs แต่ในตำราการรักษาเขียนไว้ว่ายา interferon ใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ ทดแทนยาอื่นได้

มีการใช้ Pegasys และ pegintron มากขึ้นเรื่อยๆในอเมริกาและยุโรป เนื่องด้วยบางคนไม่สามารถทนต่อยาhydrea บางคนไม่สามารถจ่ายค่ายา Jakafi ได้ หรือบางคนหวังผลของการลดการกลายพันธ์ุตามผลทดสอบที่มีรายงานไว้

การใช้ยานี้จะเป็นแบบ off-label คือไม่มีข้อบ่งใช้กับโรคนี้ ต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้ป่วยไม่มีทางเลือกกับยาอื่นแล้ว หมอและผู้ป่วยต้องพร้อมเผชิญกับความเสี่ยงหากมีความผิดพลาด

มีการพัฒนยาโดยบริษัทยาใต้หวันกระทั่งเมื่อต้นปีนี้(ก.พ.) มีการรับรองยาโดยองค์กรควบคุมยาของ EU ให้ Ropeginterferon alfa2b (Besremi) เป็น first line therapy แทนยา Hydrea สำหรับ PV กำลังมีดำเนินการขออนุมัติให้ใช้ใน US คาดว่าจะรับรองในปีหน้า

Ropeginterferon ดีกว่า Pegasys หรือ pegintron คือ สามารถทำให้ยาคงอยู่ในร่างกายได้นานถึง 2 อาทิตย์ ไม่ต้องไปรับยาบ่อยๆ และมีการปรับค่า molecular weight ของตัวยา ให้เหมาะสมขึ้น

แต่ในไทยไม่มี Besremi ถึงมีราคาก็แพงมาก เพราะเป็นยาใหม่
จากที่ผมอ่านมา
ผลข้างเคียงไล่จากน้อยไปมาก

Besremi
Pegasys
Pegintron
Roferon
Intron A

ปัจจุบันแทบจะไม่ใช้ Roferon หรือ Intron A แล้วในผู้ป่วยไวรัสตับ เพราะผลข้างเคียงสูงและฉีดบ่อย ยกเว้นในบางประเทศที่รัฐไม่ได้นำเข้ายา Pegasys หรือ pegintron มาทดแทน ยา Pegasys และ pegintron ในไทย ราคาใน รพ. รัฐ 3,xxx บาท ใน รพ. เอกชน 5,xxx-15,xxx บาทต่อ 1 เข็ม

ยามี2 รูปแบบ คือเป็น Vial และ pre-filled syringe, ขึ้นกับ รพ.ไหนจะสั่งแบบไหนเข้ามาใช้
บริษัทนำเข้าจะยกเลิกการนำเข้า Peg intron ในไทย และ Pegasys อาจจะมีการเลิกผลิตหรือผลิตน้อยลงในอนาคตเนื่องจากมียากินที่ทดแทนกันได้สำหรับโรคไวรัสตับแล้ว
นอกจากหาหมอที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยานี้ได้ยากแล้ว ยังมีอุปสรรคเรื่องยาด้วย หากรัฐบาลยกเลิกการสนับสนุนยานี้สำหรับไวรัสตับ ก็ย่อมกระทบกับผู้ป่วย MPNs ด้วย ราคาก็จะสูงขึ้น หรือหาไม่ได้เลยเพราะเลิกผลิต อนาคตการใช้ยานี้จึงไม่มีอะไรเป็นความหวังที่ให้ความเชื่อมั่นที่แน่นอน #mpn #mpnthailand
Cr: ขอขอบคุณ คุณบูรชัย เพื่อนสมาชิกที่นำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันในห้องไลน์ชมรมฯของพวกเรา