เม็ดเลือดแดงสูงแต่ไม่ใช่ MPNs
Secondary Polycythemia
Erythrocytosis
Secondary Erythrocytosis
ทั้ง 3 ชื่อนี้คือโรคเดียวกัน

เกล็ดเลือดสูงแต่ไม่ใช่ MPNs

Secondary Thrombocythemia
Thrombocytosis
Secondary Thrombocytosis
Reactive Thrombocytosis
ทั้ง 4 ชื่อนี้คือโรคเดียวกัน

พังผืดในไขกระดูกแต่ไม่ใช่ MPNs
Secondary Myelofibrosis

เห็นได้ว่า ใน PV และ ET คำว่า **Vera**ใน PV และ **Essential** ใน ET และ คำว่า Primary คือเจาะจงว่าเป็นกลุ่ม MPNs

จริงๆแล้ว 2 โรคนี้เกือบจะเป็นโรคเดียวกัน คือมีความบกพร่องในการสร้างเม็ดเลือดทุกชนิดมากผิดปกติ เป็นเรื่องแปลกที่ใน ET บางรายมีธาตุเหล็ก และHemoglobin สูงหรือปกติ แต่กลับสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยไปสร้างเกล็ดเลือดเยอะ

PV และ ET ในระยะเริ่มมีความเสี่ยง จึงมีวิธีรักษาเกือบเหมือนกัน

ส่วนที่ไม่ใช่ MPNs หรือ Secondary ความแตกต่างคือ Secondary Thrombocytosis จะขาดธาตุเหล็ก(Iron deficiency)มี hemoglobin ในเลือดต่ำ
ร่างกายจะสร้างเกล็ดเลือดสูง เกิดโลหิตจาง (Anemia) ซีด อ่อนเพลีย

ส่วน Secondary Erythocytosis เกิดจากสภาพแวดล้อม อาหาร ที่อยู่อาศัย การใช้ชีวิต
การอยู่อาศัยบนอาคารสูงหรือยอดดอยการสูบบุหรี่ สูบควันพิษ ร่างกายต้องสร้าง EPO เพื่อสร้างเม็ดเลือดแดง HCT จะสูง คล้ายคนป่วย PV แต่เกล็ดเลือดไม่สูงตาม

Cr. ข้อมูลจากคุณบูรชัย ประธานชมรมฯที่เอามาแบ่งปันในห้องไลน์ชมรมฯ ขอขอบคุณมากครับ #mpn #mpnthailand #mpnthaitalk