สวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน ในตอนนี้ผมขอหยิบเอาข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกนำมาแบ่งปันในห้องไลน์ชมรมที่มีการอัพเดทจาก WHO ดังนี้ครับ
“มีข้อมูลที่ นพ. พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ ได้เผยแพร่ไว้ ซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์ เป็นการบรรยายเรื่องการแบ่งกลุ่มโรค หลังจาก WHO ทำการClassify จัดแบ่งกลุ่มของโรคใหม่จากเดิมที่เรียกว่า Myeloproliferative Disorders มาเป็น Myeloproliferative Neoplasms ในปี 2016
คำว่า Neoplasms แปลว่า”เนื้องอกหรือเซลที่งอก” บ่งบอกว่าเป็นความผิดปกติที่มียีนกลายพันธุ์และแบ่งเซลล์ผิดปกติ การใช้คำนี้เพื่อให้แยกความแตกต่าง การรักษาเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ผมเห็นความสำคัญว่าผู้ป่วยต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้น จะเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการรับข้อมูลข่าวสารเก่าๆก่อนการจัดกลุ่มใหม่
นอกจากนั้นยังใช้เป็นหลักในการตรวจว่าผู้ป่วยเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มของโรค MPNs หรือไม่ หรืออยู่ในกลุ่มอื่น ( ดูภาพด้านล่างประกอบ) เพื่อให้มีแนวทางรักษาอย่างถูกต้อง”

เพื่อนๆครับผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ยังมีข้อมูลที่น่าติดตามต่อในตอนที่ 12 ครับ
Cr. ข้อมูลดีๆจากคุณบูรชัย
#mpn #mpnthailand