ตอนที่ 3: การรักษาบำบัดแบบผสมสานในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020-Day2 (24th Jan) Take-Home Message: EP3 Complementary Therapies in MPNs ตอนที่ 3: การรักษาบำบัดแบบผสมสานในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs ก่อนอื่น ผมขอสรุปประเด็นที่ทาง Speaker ได้นำเสนอ ดังนี้ครับ 1. พูดถึงการประเมิน ภาระ (Burden) ของโรค และ…

ตอนที่ 2: ลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs ที่ติดเชื้อ โควิด-19

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020-Day2 (24th Jan) Take-Home Message: EP2 Thrombosis in MPNs with Covid-19 ตอนที่ 2: ลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs ที่ติดเชื้อ โควิด-19 1. โดยรวม อัตราสะสมของ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (VTE) และในหลอดเลือดแดง (Arterial) คือ…

การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ตอนที่ 1

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020-Day2 (24th Jan) Take-Home Message: Mortality in MPNs with Covid-19 : EP1 การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ตอนที่ 1 1. ในการศึกษาของ Multicenter European Study พูดถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดสูง MPNs…

MPN Horizons 2020 Mini Virtual Conference Day2

สวัสดีวันจันทร์มายังเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯและผู้สนใจทุกท่านครับ ผมในฐานะผู้ก่อตั้งชมรมฯและได้เป็นตัวแทนของชมรมฯร่วมสัมนาแบบ webminar ของ การประชุมนานาชาติประจำปี ที่เรียกว่า MPN Horizons 2020 Mini Virtual Conference เป็นวันที่ 2 ที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ 24 ม.ค. 64 ประมาณ 2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทย ต่อจาก วันที่ 1 ที่จัดไปเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63 ปลายปีที่แล้ว เหมือนเช่นเคยนะครับ…

Clinical Trial Update on Emerging MPN Treatments

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ผมขอนำข้อมูลที่น่าสนใจจากเครือข่ายพันธมิตรของเราซึ่งต้องขอขอบคุณ Mr. David Wallace จากเว็บ PV Reporter และ คุณบูรชัย working team ของชมรมฯเราที่ได้ช่วยสรุปย่อสาระสำคัญมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ.. ดร. Verstovsek สรุป อัพเดทการทดลองยาที่สำคัญสำหรับ โรคเลือดข้น PV และ โรคพังผืดในไขกนะดูก MF ยา Ropeginterferon มีการตอบสนองในระดับ molecular ได้ดี และปีหน้าจะได้รับการรับรองสำหรับ โรคเกล็ดเลือดสูง ET…

MPN Horizons 2020-Day1(29thNov) EP5:Risk-Stratified Treatment for MPN:MF

Episode 5: Risk-Stratified Treatment for MPN : MF ในตอนที่ 4 ผมได้นำเสนอข้อมูลเรื่อง การรักษาผู้ป่วยตามความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV และ โรคเกล็ดเลือดสูง ET มาถึงตอนที่ 5 นี้ ขอพูดถึง การรักษาผู้ป่วยโรค MPN สำหรับผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก MF ดังนี้ครับ การรักษาผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก MF ระดับต่ำ : Observation…

5thMPN Horizons 2020-Day1 (29th Nov.) EP4: Risk-Stratified Treatment for MPN

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020 (29th Nov.) Episode 4: Risk-Stratified Treatment for MPN ในตอนที่ 3 ผมได้นำเสนอข้อมูลเรื่อง การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV โรคเกล็ดเลือดสูง ET และ โรคพังผืดในไขกระดูก MF มาถึงตอนที่ 4 นี้ ขอพูดถึง การรักษาผู้ป่วยโรค MPN…

5thMPN Horizons2020-Day1(29th Nov.) Episode 3: Risk Stratification for Patients with MF

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020 (29th Nov.) Episode 3: Risk Stratification for Patients with MF ในตอนที่ 2 ผมได้พูดถึงข้อมูลเรื่อง การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV และ โรคเกล็ดเลือดสูง ET ส่วนตอนที่ 3 นี้ ขอต่อด้วยเรื่องการจัดระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก MF ดังนี้ครับ…

5th MPNHZ2020- EP2: Risk Stratification for Patients with PV and ET

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020 (29th Nov.) Episode 2: Risk Stratification for Patients with PV and ET ในตอนแรก ผมได้นำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินหรือการลุกลามของโรคและปัจจัยความเสี่ยง ในตอนที่ 2 นี้ ผมขอนำเอาข้อมูลเรื่อง การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV และ โรคเกล็ดเลือดสูง…

5thMPN HZ2020 – EP1: Type of MPN Progression

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020 (29th Nov.) Episode 1: Type of MPN Progression A. ประเภทของการดำเนินหรือภาวะโรคลุกลาม ของโรค MPN 1. พบได้ทางคลีนิก – โรคเลือดข้น PV พัฒนาไปเป็น โรคพังผืดในไขกระดูก MF แล้วพัฒนาไปสู่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน Acute Leukemia…

5th MPN Horizons Mini Virtual Conference 2020

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯและผู้สนใจทั่วไป ผมในฐานะผู้ก่อตั้งชมรมฯ ขอแจ้งข่าวให้ทราบว่า การประชุมนานาชาติประจำปี ที่เรียกว่า MPN Horizons Conference ของปีนี้ ไม่สามารถจัดขึ้นที่ต่างประเทศได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ดังนั้นในปีนี้ ทาง MPN Advocates Network ไม่ได้ยกเลิกแต่ได้จัดในรูปแบบการประชุม webinar ขนาด Mini 2 วัน โดยวันที่ 1 จะมีขึ้นในวันที่ 29 พ.ย. นี้ ส่วน…

Fedratinib newly approved treatment for Myelofibrosis

Cr: David Wallace – PV Reporter for this interesting article. Fedratinib newly approved treatment for Myelofibrosis: https://www.pvreporter.com/fedratinib-newly-approved-treatment-for-myelofibrosis-patients/ ชื่อทางการค้า Inrebic เป็นยากิน ราคา ประมาณ 3,xxxบาท/เม็ด10มก. (พอๆกับ Jakafi) การทดลองยายังอยู่ในเฟส 3 ซึ่งมีแผนงานไว้ว่าจะสิ้นสุดในปี 2025 แต่ยานี้ได้รับการรับรองออกมาก่อนเนื่องจากมาทดแทน…

ความคลุมเครือระหว่าง CML กับ ET

การตรวจความผิดปกติของยีนเบื้องต้นที่ไม่ครอบคลุม อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค มี 10-15% ของผู้ป่วย CML ที่ตรวจไม่พบความผิดปกติของ BCR-ABL ในผล Karyotype นำไปสู่การวินิจฉัยที่ผิดพลาด ลักษณะผลเลือดจาก cbc ของผู้ป่วย ET ในหลายกรณีคล้ายกับผู้ป่วย CML การวินิจฉัยโรคจึงใช้การตรวจยีน BCR-ABL หรือที่เรียกว่ายีน Philadelphia เป็นหลักในการคัดแยก เบื้องต้นหากพบความผิดปกติในคู่โครโมโซม 9,22 จะมีแนวโน้มว่าเป็น CML ส่วน ET เป็นการกลายพันธุ์ในระดับยีน (somatic)…

25th EHA Virtual Congress Take-home message: EP8

สรุปประเด็นตอนที่ 8 Long Term Safety of Momelotinib In JAKi Naïve and Previously JAKi Treated Intermediate/High Risk Myelofibrosis Patients. ผมขอหยิบเอา โปสเตอร์เกี่ยวกับโรค MPN ที่มีการนำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก MF ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับกลางและสูง ทั้งที่เคยและไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยา JAK Inhibitors จำนวน…

25th EHA Virtual Congress Take-home message: EP6

สรุปประเด็นตอนที่6 Mutations in MPNs การกลายพันธ์ของยีนต่างๆ ที่พบใน กลุ่มโรคเลือดสูง MPNs โรคเลือดข้น PV: 97% JAK2V617F, 3% JAK2 ex12 โรคเกล็ดเลือดสูง ET: 64% JAK2V617F, 4.3% MPL W515X, <4%LNK(SH2B3), 20.5% CALR, 10.1% Unknown โรคพังผืดในไขกระดูก PMF/sMF: 55-64.7%…

25th EHA Virtual Congress Take-home message: EP5

สรุปประเด็นตอนที่5 Rationale for earlier use of Ruxolitinib in MF patients เหตุผลสำหรับการใช้ยา Ruxolitinib แต่เนิ่นๆของผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก MF จากการศึกษาผู้ป่วยชาวอิตาลี จำนวน 408 คน พบว่า 1. อิทธิพลของระดับขั้นของโรคต่อผลการตอบสนองของยา เกี่ยวกับ ม้ามและอาการ จะต่ำกว่า ถ้า.. – ช่วงเวลาระหว่างการวินิจฉัยของโรค และเวลาที่เริ่มทานยา มากกว่า 2…

25th EHA Virtual Congress Take-home message: Episode 3

สรุปประเด็นตอนที่3 ผลการศึกษาของ Ropeginterferon การศึกษาทำในผู้ป่วย PV 150 คนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเลือดอุดคันโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ พบว่า 84% ของผู้ที่ได้รับ Ropeginterferon อย่างเดียวสามารถควบคุม Hematocrit (HCT) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า45% โดยไม่ต้องพึ่งการเจาะเลือดทิ้งเลย และในระหว่างการติดตามผล 12 เดือน ไม่พบว่ามีการพัฒนาของโรค ส่วนอีกกลุ่มซึ่งใช้วิธีเจาะเลือดทิ้งอย่างเดียว โดยไม่ใช้ Ropeginterferon มีเพียง 66% ที่สามารถควบคุม HCT ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า…

25thEHA Virtual Congress Take-home message – Episode 1

สรุปประเด็น ตอนที่ 1 • H.Erba: การบรรลุผลของการตอบสนองทางโมเลกุลเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโรค CML เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับการอยู่รอดโดยรวมและโอกาสที่จะลุกลามไปที่ระยะเสี่ยงที่สูงขึ้น ความต่อเนื่องในการรักษา (Adherence) เป็นปัจจัยสำคัญต่อการบรรลุผลการตอบสนองทางโมเลกุลที่สำคัญ (MMR) ของผู้ป่วยโรค CML ระยะเรื้อรัง ในการรักษาด้วยยากลุ่ม TKIs • T.Hughes: Asciminib ยาตัวใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองนี้ มีพลังชะงัด มีความเป็นพิษต่ำ และ ต่อต้าน การกลายพันธ์ได้มากที่สุด และ การใช้ร่วมกันของยา asciminib กับ…

25th EHA Virtual Congress

สวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับ ผมในฐานะผู้ป่วยโรค CML คนหนึ่ง และ ยังเป็นคณะทำงานจิตอาสาของทั้ง 2 ชมรมฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงนี้กำลังมีงานประชุมวิชาการครั้งที่ 25 ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งสหภาพยุโรป (EHA) ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นรูปแบบ Virtual Meeting หรือการประชุมทางไกลที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไป เพียงแค่ ลงทะเบียน และ รอรับ access code เพื่อ log in เข้าร่วมประชุมได้เลย และนี่เป็นครั้งแรก ที่ผมได้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยครับ…

การจำแนกกลุ่มMPNs ใหม่

New classifications of MPN การจำแนกกลุ่มMPNs ใหม่ มหาวิทยาลัยเคมริดจ์มีห้องปฎิบัติการที่เป็นศูนย์กลางในการวิจัยเพื่อแบ่งกลุ่มโรค MPNs โปรเฟสเซอร์ Tony Green กำลังแบ่งกลุ่มใหม่โดยใช้กลไกของการกลายพันธ์ุแทนที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งแบ่งกลุ่มตามลักษณะของผู้ป่วย คือ PV/ET/MF ในความเป็นจริงมีหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเลือดข้นหรือเกล็ดเลือดสูงแต่เรายังไม่เข้าใจกลไกของการเกิดโรคเหล่านั้น การจำแนกโรคแบบใหม่จะช่วยให้การทดลองยาทำได้ง่ายขึ้น การศึกษาทำในผู้ป่วย 2000 คนที่มีการกลายพันธุ์แตกต่างกัน โดยยึดหลักการจำแนกประเภทตามจีโนม สามารถ แบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่มจีโนม การแบ่งกลุ่มแบบใหม่ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจ polygenic test คือการตรวจยีนพร้อมกันหลายตัว ผลที่ได้ต้องนำมารวมกับข้อมูลของคนไข้…

Thai MPN Guidelines 2017- วิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรค MPNs

http://www.rcpt.org/conference/…/media/media_present/053.pdf ข้อมูลที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์มากๆครับ สำหรับเพื่อนๆสมาชิกของชมรมฯเรา มีครบทั้งวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรค MPNs ทั้ง 3 โรค คือ PV, ET และ MF (PMF) เป็นข้อมูลอัพเดทหลัง WHO เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกณฑ์กำหนด ผมอยากให้เพื่อนๆสมาชิกทั้ง ตัวผู้ป่วยและญาติที่ดูแลผู้ป่วย ควรอ่านกันครับ เซพ pdf file ข้างบนไว้เลยนะครับ #mpn #โรคเลือดข้น Cr: รศ. นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล จาก…

คุณประโยชน์ที่ “อาจจะเป็นไปได้” ว่า NAC สามารถลด inflammation( การอักเสบ)

PV Reporter first reported about the potential benefits of NAC in MPN and an April 6th update on the coronavirus – https://www.pvreporter.com/nac-n-acetylcysteine-supplement…/ N-acetylcysteine (NAC) ซึ่งเป็นยาที่มีขายอยู่แล้ว บางคนกินกันเป็นอาหารเสริม เพื่อต้านออกซิเดชั่น บทความนี้กล่าวถึงการทดลอง NAC ในสัตว์ทดลองที่ถูกดัดแปลงให้มียีน Jak2…

คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อผู้ป่วย PV มีนัด

การเตรียมรายการคำถามที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณได้เมื่อไปพบแพทย์ และทำให้รู้ว่าเราควรคาดหวังกับวิธีการรักษาอย่างไรเมื่อมีอาการที่เกิดจากPV รายการคำถาม และอาการของ PVที่พบทั่วไป คำถาม 1__บ่อยแค่ไหนที่ต้องตรวจ CBC และพบแพทย์ 2__ ต้องการควบคุมให้ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT), ปริมาณฮีโมโกลบิน (HGB), เม็ดเลือดขาว (WBC) และเกล็ดเลือด (platelets) อยู่ในระดับใด 3__เคยรักษาผู้ป่วย PV มาก่อนด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากการเจาะเลือดออก (phlebotomies) ให้ยาแอสไพริน หรือ hydroxyurea หรือไม่ 4__สามารถให้ใช้ pegasys,…

ผู้ป่วยโรค MPN มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ใช่หรือไม่?

Are MPN patients at high risk for COVID-19? ผู้ป่วยโรค MPN มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ใช่หรือไม่? จนถึงวันนี้ ยังมีข้อมูลน้อยเกินไปเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยโรค MPN ที่ติดเชื้อ COVID-19 เป็นเพียงความรู้สึกถึงความน่าจะเป็นได้ว่า ผู้ป่วยโรค MPN ที่มีความเสี่ยงระดับ กลางขั้น 2 หรือ ผู้ป่วยโรค พังผืดในไขกระดูก MF ที่มีความเสี่ยงสูง หรือ…

In patients who have developed the COVID-19 infections, should their MPN therapy be adjusted or stopped?

In patients who have developed the COVID-19 infections, should their MPN therapy be adjusted or stopped? สำหรับผู้ป่วยโรค MPN ที่ติดเชื้อ COVID-19 การรักษาควรมีการปรับเปลี่ยน หรือ หยุดการรักษาหรือไม่? คำตอบคือ ไม่ ยกเว้น ถ้าเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกิดจากการใช้ยาร่วมกับ ยา หรือ อาหาร…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 10

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 10 นี้ ผมขอเล่าถึง หัวข้อทางด้าน medical session ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอเกี่ยวกับ State of play across the globe: No standard guidelines for MPN ซึ่งผมขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงข้อดี ข้อเสีย ของ การมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการรักษา ดังนี้ครับ ข้อเสีย – อาจจะไม่ทันสมัยแล้ว…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 9

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 9 นี้ ผมขอเล่าถึง หัวข้อทางด้าน medical session ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอเกี่ยวกับ Pipeline of Treatment options for MPN คือ มียาใหม่หลายตัว อยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรค MPN ซึ่งผมได้มีการพูดไว้ในตอนที่ 4 แต่ไม่ได้เน้นมากนัก ผมขอขยายความเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดังนี้ครับ นอกจากการรักษา ด้วยยา ตัวใดตัวหนึ่ง แล้ว…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 8

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 8 นี้ ผมขอเล่าถึง หัวข้อทางด้าน medical session ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอเกี่ยวกับ Quality of Life, Patient Reported Outcomes ซึ่งผมได้มีการพูดถึงความหมายของคำว่า Patient Report Outcomes หรือ เรียกย่อๆว่า PROs ไว้แล้วในตอนที่ 4 แต่ไม่ได้เน้นมากนัก ผมขอขยายความเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดังนี้ครับ การประเมินคุณภาพของการรักษา ประกอบด้วยการประเมินทางโครงสร้าง…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 7

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 7 นี้ ผมขอเล่าถึง หัวข้อทางด้าน medical session ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอ ที่พูดถึง Tools to reduce anxiety and increase quality of life ซึ่งเริ่มต้นด้วยการพูดภาพรวมของ การรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง: ก่อน, ระหว่าง และหลังการรักษาอาหารเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนการรักษา การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ช่วงก่อน, ระหว่าง และหลังการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดี…

สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 6

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมทุกท่าน ในตอนที่ 6 นี้ ผมขอนำเอาข้อมูล ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอใน medical session ในหัวข้อเรื่อง Progression to MF หรือ การพัฒนาของโรคที่เป็นอยู่ไปเป็นโรค พังผืดในไขกระดูก MF ซึ่งทาง Speaker ได้นำเสนอไว้ดังนี้ ครับ การพัฒนาของโรคของผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV ไปเป็น โรคพังผืดในไขกระดูก Post-PV Myelofibrosis -พบอัตราการพัฒนาของโรค ประมาณ…