เป็นบทความที่ผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูง ETที่มีเกล็ดเลือดสูงมาก พบในคนอายุน้อยมากกว่าคนสูงอายุ เกี่ยวข้องกับยีน CALR มากกว่า ยีน Jak2
Next-generation sequencing (NGS) was conducted in 244 patients taken from the total cohort. A higher prevalence of gene mutations was observed among those diagnosed with extreme thrombocytosis, for the following genes:
U2AF1 (7% vs 0.4%; p = 0.01)
EZH2 (7% vs 0.9%; p = 0.04)
การตรวจยีนแบบ NGS มีความสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะมักพบยีนกลายพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่ยีนหลัก 3 ตัว หรือมีการกลายพันธุ์ของยีนมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป
การศึกษานี้พบผู้ป่วย low risk ที่ใช้ cytoreductive drug มีเลือดอุดตัน แต่ไม่พบในผู้ป่วยที่ใช้ aspirin อย่างเดียว
สรุปว่า
results from the study2 support current approaches of avoiding cytoreductive therapy in otherwise low-risk patients.
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ cytoreductive ในผู้ป่วยความเสี่ยงต่ำ ที่มีเกล็ดเลือดสูงมาก
Cr: the owner of data และ ขอขอบคุณ คุณบูรชัยที่ช่วยสรุปข้อมูลมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกของชมรมฯเรา