สรุปหัวข้อสำคัญของการประชุม MPN Horizons 2022
EP2: อัพเดทกลุ่มยา JAK Inhibitor
ยากลุ่ม targeted therapy มุ่งเป้าไปยับยั้งขัดขวางการส่งสัญญาณการทำงานของยีนที่ก่อให้เกิดอาการ จึงไม่ได้ทำหน้าที่รักษาโรคหรือลดการกลายพันธุ์ แต่เป็นการลดขนาดม้าม ลดอาการได้ดี
กลุ่มยา JAK inhibitors in 2022
– Ruxolitinib (Jakavi) เป็นยาหลัก
– Fedratinib ใช้แทนเมื่อทนต่อผลข้างเคียงไม่ได้ หรือไม่ตอบสนองต่อยาหลัก
– Pacritinib สำหรับใช้แทนเมื่อมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
– Momelotinib สำหรับใช้แทนเมื่อมีภาวะซีด
ควรติดตามการรับรองยา momelotinib น่าจะได้รับการรับรองจาก FDA เร็วๆนี้ ขณะนี้ได้เข้ากระบวนการขอรับรองยาแบบเร่งด่วน และยังมียาตัวใหม่ๆที่กำลังรอการอนุมัติ และ ที่กำลังทำการศึกษาอยู่
Cr: Many thanks for informative and intetesting presentation to Dr. Mesa Ruben.