สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย และ ผู้สนใจทั่วไป ทุกท่านครับ
วันที่ 2 ของการประชุม: วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 65
– เริ่มต้นด้วย หัวข้อที่น่าสนใจมากข้อหนึ่งของ medical session คือ Novel Therapies in MPNs เกี่ยวกับ การรักษาวิธีใหม่ๆของโรค MPNs
– Dr. Naveen ได้เริ่มนำเสนอให้เห็นภาพรวม ของ การรักษาโรค MPNs ในอดีตที่ผ่านมา ในปัจจุบัน และ ในอนาคคตอันใกล้ ต่อด้วย Dr. Ruben Mesa ยาที่ใช้รักษาโรค MPNs ตัวใหม่ พูดถึง ยายับยั้งในรูปแบบต่างๆ และ กลไกการทำงานของยา ปิดท้ายด้วย Dr. Gabriela Hobbs ได้นำเสนอ ภาพรวมของ คำแนะนำการรักษาโรค MPNs ล่าสุด
– ในด้าน advocacy session ในหัวข้อ ความท้าทายของการใช้ชิวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่ง Guy Thvori นำเสนอถึงประเด็นทางด้านจิตวิทยา ในขณะที่ Francois Meunier เรือง the rights to be forgotten
– ปิดท้ายด้วย การนำเสนอ การสำรวจในเบื้องต้นของทาง MPN Advocates Network โดย Jon Mathias
– อีกหนึ่งหัวข้อของ advocacy session โฟกัสในประเด็น องกรค์ผู้สนับสนุนผู้ป่วย มีความร่วมมือกันอย่างไรกับทาง บริษัทผู้ผลิตยา ซึ่ง Avi Matan, CEO ของบริษัท Abbvie และทาง Liat Mednik ที่เป็น Compliance officer ได้ร่วมกันพูดถึง Pharma Perspectives
– Werner Znikand ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาในฐานะ Patient Advocate ถึงการร่วมมือกับทางบริษัทผู้ผลิตยาต่างๆ
– ปิดท้ายของการประชุมวันที่สอง ด้วยหัวข้อ Effective complimentary therapies for MPNs ซึ่ง Dr. Gabriela Hobbs นำเสนอ การเกิดการอักเสบของโรค MPN และทาง Nathalia Cook นำเสนอประเด็นสำคัญๆของโภชนาการ
– Dr. Ruben Mesa นำเสนอ เรือง การรักษาโรค MPNs ที่ไม่ได้เป็นวิธีการรักษาทางการแพทย์โดยตรง มีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถช่วยสนับสนุนการรักษาโรคได้
ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปภาพรวมโดยย่อ ของการประชุมวันที่ 2 นะครับ หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ