สรุปการประชุม MPN Horizons 2022- Day 3
สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย และ ผู้สนใจทั่วทุกท่าน
วันที่ 3 ของการประชุม: วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65
– วันสุดท้ายของการประชุม เริ่มต้นด้วย advocacy session ในหัวข้อ From theory to reality โดย Lindsey Whyte ได้พูดถึง ภาพรวมของ คำแนะนำแนวทางการรักษาโรค MPN ที่เรียกว่า NCCN Patient Guidelines
– มีการนำเสนอ หลักการของ pharma co-economic and pharmaceutical innovation คือ เศรษฐศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและนวัตกรรมเภสัช โดย Meir Pugatch
– Oliver Karanfilski พูดถึง ความท้าทายของการเข้าถึงยาและการรักษาในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
– Viji Verkatech ได้แบ่งปันตัวอย่างของ กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV รายหนึ่งในประเทศอินเดีย และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายการสนับสนุนให้กับทางโรค MPN ในระยะต้นนอกเหนือจากโรค CML ที่ได้ทำมากว่า 20 ปี
– Personalize medicines in MPNs เป็นหัวข้อสุดท้าย medical session ซึ่งทาง Peter Horrath ได้นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจมาก คือ AI in hematology ในขณะที่ Edoarndo ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขา เกี่ยวกับ alternative of bone marrow biopsy
– มีการ debate กันระหว่าง Dr. Martin Ellis กับทาง Dr. Naveen Pemmaraju ในประเด็น Should we transplant or not? เราควรปลูกถ่ายไขกระดูกหรือไม่? ซึ่งในที่สุดก็ต้องขึ้นอยู่กับ ข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งตัวผู้ป่วยเอง คุณสมบัติที่เหมาะสม และ การได้รับการบริจาค เซลล์ต้นกำเนิด เป็นต้น
– หลังเสร็จสิ้น การนำเสนอทั้งด้าน medical and advocacy sessions เป็นประเพณีที่สำคัญของการประชุมทุกครั้งในวันสุดท้าย จะมีการประกาศและมอบรางวัลให้กับตังแทนขององค์กรที่เข้าร่วมส่ง โปสเตอร์การทำกิจกรรมที่โดดเด่นประจำปีของแต่ละองค์กร ซึ่งทาง ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ของเราก็ให้ความสำคัญและส่งโปสเตอร์ของชมรมฯเข้าร่วมทุกปีซึ่งในปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล Best Practice Poster ดังนี้ รางวัลที่ 1 จากประเทศ Netherland รางวัลที่ 2 จาก Max Foundation USA และ รางวัลที่ 3 มี 4 ประเทศ ที่ได้คะแนน vote เท่ากัน คือ Friend of Max, India, Costa Rica, Israel และ Morocco
– ทาง MPN Advocates Network จะแบ่งปันข้อมูลการนำเสนอ ทั้ง ที่เป็น slides, video and photos ลงในเว็บไซท์ ประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจบการประชุม เพื่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะได้นำไปแบ่งปันให้ผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของแต่ละองค์กรต่อไป
ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปภาพรวมโดยย่อของ การประชุมวันสุดท้าย ผมหวังว่า เพื่อนๆสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจที่ได้ติดตามอ่าน การสรุปของการประชุมตั้งแต่ วันแรก จนถึง วันสุดท้ายของการประชุม คงจะได้รับประโชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ และ ผมจะหาโอกาส มาเขียนสรุปเฉพาะหัวข้อที่ผมเห็นว่าน่าจะตรงกับความสนใจของผู้ป่วย ผู้ดูแล ให้ได้รับรู้กันในโอกาสต่อไป หรือ ถ้าเพื่อนๆที่ได้ติดตามอ่าน อยากให้ผมเจาะลึกประเด็นใหน ก็แจ้งผมมาได้นะครับ ผมยินดีที่จะนำข้อมูลเรื่องนั้นๆมาเขียนให้อ่านกันครับ