20 เมษายน 2523
บทความนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หลายฉบับ
JAK2V617F allele burden in polycythemia vera: burden of proof
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้
Jak2 Allele Burden หรือ
ในบทความนี้ใช้ชื่อว่า Varient Allele Frequency (VAF) เป็นการวัดปริมาณของยีนกลายพันธุ์เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับยีนปกติ
สีเทาคือยีนปกติ
สีฟ้าคือยีนที่มีความผิดปกติที่โครโมโซมเดี่ยว heterozygous คือคนที่เป็น ET
สีแดงคือยีนผิดปกติในทั้งคู่ของโครโมโซม homozygous คือคนที่เป็น PV
ตัวเลขด้านขวาคือ Allele Burden
ยิ่งสูงก็จะเป็น PV
เนื้อหาในบทความได้เปรียบเทียบถึง VAF ที่น้อยกว่าและมากกว่า 50%
พบว่า เมื่อ VAF สูง โอกาสอกิดเลือดอุดตันแบบ VTE (ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ) สูง และมีโอกาสพัฒนาไปเป็น MF ได้มาก
สิ่งที่สูงขึ้นเมื่อ VAF มากกว่า 50% คือ
– เม็ดเลือดขาว
-อัตราการเกิดเลือดดำอุดตัน
– CRP
– LDH
-PRV-1
-ขนาดม้าม
-CD34
เมื่อ VAF สูงเกิน 50% สิ่งที่ลดต่ำลงคือ
– เกล็ดเลือด (ใน ET คน VAF ต่ำ มีเกล็ดเลือดสูงกว่า)
– โอกาสที่จะไม่เป็น MF ใน 15 ปี มีเพียง 40%
ยาที่สามารถลดการกลายพันธุ์ของ Jak2 ได้ มีเพียง interferon เท่านั้น
Cr: the owner of data และขอขอบคุณ คุณบูรชัย ที่ช่วยสรุปข้อมูลและนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกของชมรมฯเรา