8th September – MPN Awareness Day
สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ถือเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา หรือ โรคมะเร็งเลือด ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายองค์กรผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย แพทย์ หรือ ผู้ป่วย ทั่วโลก เนื่องจาก วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนกันยายน ของทุกปี ถือเป็น วันมะเร็งโรคเลือด MPN หรือ MPN Awareness Day
ผมในฐานะ ผู้ก่อตั้ง ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย (MPN Patient Advocacy Group Thailand) สมาชิกหนึ่งของ MPN Advocates Network ขอร่วมรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญ ของมะเร็งโรคเลือด MPN ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถหาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งโรคเลือด MPN ได้ที่ FB เพจและ เว็บไซท์ ของชมรมฯ ที่ www.mpnthailand.com
ปีนี้เป็นอีกครั้งที่ทาง ชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย ของพวกเราร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (Thai Cancer Society) พันธมิตรหลักของเราได้เชิญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโลหิตวิทยา จากชมรมโรค MPN แห่งประเทศไทย(กลุ่มแพทย์)และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันมะเร็งโรคเลือดชนิดหายาก MPN ครั้งที่2”
? ผ่านทาง FB Live
?วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
⏰️เวลา14.00 – 16.00 น.
? ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาและปรึกษาหมอออนไลน์ฟรี!!! คลิ๊ก https://bit.ly/3C1Bp7I