สรุปประเด็นสำคัญ ตอนที่ 9
การศึกษาความเป็นไปได้ของการหยุดยา Interferon ในผู้ป่วย MPNs
-ผู้ป่วย 381 คนใช้ยา interferon alfa
-เมื่อแรกเริ่ม เปอร์เซ็นต์ของยีนกลายพันธุ์หลักเฉลี่ยในผู้ป่วยคือ 34%
-เกิดการลดการเพิ่มเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์(CHR) 77.2%
250 คนต้องหยุดใช้ยา หลังจากเวลาผ่านไป 72.4 เดือน
การหยุดยาเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่ได้ผลการลดของเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์แล้ว และมีเปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์ลดลงต่ำกว่า 10%
ผู้ป่วยที่มีเปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์เหลือสูงกว่า 10% แต่จำเป็นต้องหยุดยา จะพบปัญหาที่ตามมาคือ
1 มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด relapse คือ โรคกลับมากำเริบ
2 โอกาสที่จะมีการลดเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ระยะยาวลดลง
Cr: Many thanks for interesting and informative presentation to Prof. Claire Harrison และ ขอขอบคุณ คุณบูรชัย ที่ช่วยสรุปข้อมูล #mpnhz21