สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม MPN Horizons 2023 ตอน 3
Speaker ได้นำเสนอ ผลการศึกษาชิ้นหนึ่ง เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV จำนวน 164 คน พบว่า
อันดับ 1 : 41.12% โรคหัวใจและหลอดเลือด
อันดับ 2 : 19.51% มะเร็งชนิดก้อน
อันดับ 3 : 15.24% สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ โรคหัวใจและหลอดเลือด
อันดับ 4 : 13.4% การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา
อันดับ 5 : 6.71% ไม่ทราบสาเหตุ
เพื่อนๆ จะเห็นว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือ Cardio Vascular (CV) เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง เนื่องจาก เป็นกลุ่มของโรคที่แสดงความผิดปกติในส่วนหลอดเลือดหัวใจและส่งผลต่อการไหลเวียนของปริมาณเลือดไปเลี้ยงยังกล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมอง โดยมีจุดเริ่มต้นจาก การเกิดภาวะลิ่มเลือดไขมันสะสมและอุดตันการไหลเวียนของเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย PV จะมีภาวะฮีมาโตคริตสูง (High hematocrit level) ย่อว่า Hct หรือ HT คือ ปริมาตรของเม็ดเลือดแดงที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)ของปริมาตรเลือด มากกว่าระดับปกติ
อีกหนึ่งสาเหตุคือ เลือดออกหรือการตกเลือด bleeding, hemorrhage คือ ภาวะที่มีเสียเลือดจากระบบไหลเวียน อาจเป็นการตกเลือดภายในหรือภายนอก ออกจากช่องเปิดตามธรรมชาติเช่น ช่องคลอด ปาก จมูก หู ทวารหนัก หรือ ออกจากแผลเปิดที่ผิวหนังก็ได้ และสาเหตุที่ทำให้เลือดออก มักเกิดจากอุบัติเหตุมีบาดแผล ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือ ตัวโรคเลือดที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น
Cr: the owner of data and Speaker #mpnhz23