สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม MPN Horizons 2023 ตอน 5
What are complementary therapies for?
ผู้ป่วยมะเร็งบางรายอาจพิจารณาใช้ “การรักษาเสริม” นอกเหนือจากการรักษามะเร็งมาตราฐาน. การรักษาเสริม ใช้เพื่อ:
•ลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง
• ทำให้มีสุขภาวะทางร่างกายและอารมณ์ที่ดีขึ้น
•ช่วยเพิ่มการฟื้นตัวจากโรคมะเร็ง
ตัวอย่างของ การรักษาเสริม เช่น โยคะ ไทเก็กและชี่กง การทำสมาธิ การนวด การฝังเข็ม การรักษาด้วยศิลปะและดนตรี โภชนาการ และ การทำกิจกรรมทางกายภาพ เช่น งานบ้าน การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ที่พอเหมาะกับสภาพร่างกาย เป็นต้น
มีการทำการสำรวจผู้ป่วยโรค MPNs ประมาณ 800 กว่าคน ที่เข้าร่วม การรักษาด้วย การแพทย์บูรณาการ หรือ Integrative medicine เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบัน และ การแพทย์ทางเลือก หรือ การแพทย์เสริม มาผสมผสานหรือบูรณาการกันในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการใช้วิธีการต่างๆ เช่น ประเมินด้วยการใช้แบบฟอร์มการประเมินความรุนแรงของอาการ คุณภาพชีวิต เป็นต้น เป็นตัววัดค่า
ผมขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจของ ผลของกิจกรรมที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ตอบว่า YES มากกว่า NO ในประเภทกิจกรรมต่างๆที่วัดด้วยแบบฟอร์มการประเมินความรุนแรงของอาการ ที่เรียกว่า MPN-SAF TSS ดังนี้ครับ
Massage การนวด Yes = 40.5 No = 35.3
Acupuncture การฝังเข็ม Yes = 38.2 No = 36.6
Breathing exercise การฝึกการหายใจ Yes = 39.5 No = 36.4
Support Groups กลุ่มการสนับสนุน Yes = 42.3 No = 36.0
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการสำรวจนี้ เห็นด้วยกับ การใช้วิธีการรักษาแบบบูรณาการ ที่ช่วยลดความรุนแรงของอาการต่างๆได้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
Cr: the owner of data and Speaker #mpnhz23