งานวิจัยใหม่ 29/9/2021
Interferon alfa
สรุป
High dose ได้ผลดีต่อ Jak2 heterozygous แต่ใช้เวลานาน
Low dose ได้ผลดีต่อ Jak2 homozygous ใช้เวลาสั้นกว่า
(PV เป็น Jak2 homozygous
ET เป็น Jak2 heterozygous )
High dose ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าดีต่อ Calr ทั้ง2 type
Low dose ได้ผลดีต่อ Calr ins (type2)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ
Cr: เจ้าของข้อมูลจากเว็บ mpn-hub และขอขอบคุณ คุณบูรชัย ที่ช่วยสรุปประเด็นสำคัญ