ผลกระทบของรัสเฟอร์ไทด์ต่อโรคเลือดข้น (PV)โพลีไซเธเมีย เวรา
ผลการทดลอง Phase 2 REVIVE ซึ่งตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Rusfertide ในการรักษาโรค PV ใหม่ ในช่วงระยะเวลาศึกษา 28 สัปดาห์ การรักษาด้วย Rusfertide มีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยของฮีมาโตคริต (อัตราส่วนของปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดงต่อปริมาตรรวมของเลือด) น้อยกว่า 45% นอกจากนี้ ผู้ป่วยจำนวนมากตอบสนองต่อการรักษาด้วย Rusfertide ในช่วงระยะเวลาการถอนยาแบบสุ่ม 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
ที่สำคัญ การทดลองยังแสดงให้เห็นศักยภาพของ Rusfertide ในการกำจัดความจำเป็นในการผ่าตัดโลหิตออก (เลือดออก) ในผู้ป่วย PV สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากการผ่าตัดโลหิตออกเพื่อการรักษาซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลในปัจจุบัน อาจเป็นภาระสำหรับผู้ป่วยที่ต้องอดทน Rusfertide สามารถทนต่อยาได้ดีโดยไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ 4 หรือ 5 แม้ว่าปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีดจะมีความรุนแรงระดับ 1 หรือ 2 เป็นเรื่องปกติก็ตาม
ศักยภาพของ Rusfertide เป็นมากกว่าการรักษา PV นอกจากนี้ Protagonist Therapeutics ยังพัฒนายาสำหรับรักษาภาวะที่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล็กเกินพิกัด รวมถึงภาวะฮีโมโครมาโตซิสทางพันธุกรรม การทดลอง Phase III VERIFY ที่กำลังดำเนินอยู่ของบริษัทมีเป้าหมายเพื่อยืนยันผลการวิจัยของการทดลอง REVIVE เพิ่มเติม
สามารถติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ
Cr: the owner of data
Rusfertide, a Hepcidin Mimetic, for Control of Erythrocytosis in Polycythemia Vera | NEJM
NEJM.ORG
Rusfertide, a Hepcidin Mimetic, for Control of Erythrocytosis in Polycythemia Vera | NEJM
Original Article from The New England Journal of Medicine — Rusfertide, a Hepcidin Mimetic, for Control of Erythrocytosis in Polycythemia Vera