ผลไม้ที่มีสาร Furanocoumarins
เช่น grapefruit, pomelo (ส้มโอ)
มีปฎิกริยาต่อยาหลายชนิด
เป็นผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ใช้ยาลดเม็ดเลือด ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาลดคลอเรสเตอรอล และยาอื่นๆอีกมาก
ยาที่ใช้กับผู้ป่วย MPN มีปฎิกริยาต่อสารนี้อย่างมากคือ interferon ,ruxolitinib , xarelto,plavix
ยาลดคลอเรสเตอรอล statins
ส่วน hydrea กำลังมีการศึกษาเรื่องนี้อยู่ แต่ที่ผ่านมาไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดว่าสารนี้มีผลต่อ hydrea
ลักษณะของผลไม้ที่มีสารนี้มากมีลักษณะคล้ายส้ม ที่มีเปลือกหนา มีรสฝาดเปรี้ยว เช่น เกรปฟรุต ส้มโอ
ส่วนส้มเขียวหวาน หรือส้มที่เรากินทั่วไป ที่เปลือกบางที่ไม่มีรสฝาด มีสารนี้น้อย
ผลคือทำให้โดสยาเพิ่มหรือลดลง เพิ่มผลข้างเคียงของยา มีผลต่อเอ็นไซม์ในตับ สารนี้อยู่ในร่างกายได้หลายวัน ก่อนกินยาควรหยุดกินผลไม้ชนิดนี้ก่อนระยะหนึ่ง
https://en.m.wikipedia.org/…/Grapefruit%E2%80%93drug…(the%20Asian%20fruit%20that,have%20variable%20amounts%20of%20furanocoumarin.